👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skills 5 Unit 2

Skapad 2020-10-13 16:17 i Solskiftesskolan Österåker
Skills åk 5
Grundskola 4 – 6 Engelska
Nu har vi kommit till Unit 2 i Skills. Vi arbetar på olika sätt och öva på att läsa, höra, tala och skriva engelska. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik.

Innehåll

Skills Unit 2,  åk 5

Unit 2 innehåller chapter 4, 5 och 6 och handlar om: Vegas adventure in Hawaii , Wild life, Fabulous facts, grammatik - adjektiv, presens och preteritum av verb. 

 

Målet med undervisningen:

 • lära dig nya ordgrupper : djur och landområden, adjektiv
 • böja verbet "be" i dåtid  (was /were)
 • böja några regelbundna verb (walk, walked)
 • böja några oregelbundna verb (be- was - been)
 • läsa och lyssna och förstå beskrivningar av djur , berättelser, faktatexter och dialoger
 • tala - ge en enkel beskrivning på ett djur
 • skriva en enkel beskrivning av ett djur

Undervisningens innehåll

Chapter 4: Hawaii - here we come!

Chapter 5: Water adventures

Chapter 6: A fantastic day

Hur?

 • Vi tittar på bilder och läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp  ordförrådet.
 • Vi läser/lyssnar texter enskilt/tillsammans/övningar digitalt och lär oss de nya ordgrupperna och tittar på hur texten är uppbyggd.
 • Vi övar på att på att tala och ge instruktioner med hjälp av bilder i workbook.
 • Vi läser  högt/tyst och lyssnar till instruktioner via digitala övningar.
 • Vi skriver faktatexter med hjälp av workbook.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten i textbook genom att lära oss fraser utantill och vi  skriver text med innehållandes verb och adjektiv som tillhör Unit 2.
 • Vi får stödstruktur i form av checkpoints till skrivaruppgiften "Informational text" - faktatext om ett djur. Du ska sedan redovisa  fakta om djuret för en vän.

Detta kommer bedömas - Din förmåga ...

- att tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

-på hur du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Bedömningen sker genom:

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Digitala övningar
 • Hörövningar
 
 
 

 Hjälp för denna sida

Om Unikum

Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola.

Om Unikum

Kontakta oss

Nyheter från Unikum

Uppgifter

 • The power to inform

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6