Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religioner och tro

Skapad 2020-10-13 19:05 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vad är religion egentligen? enkelt förklarat kan man säga att det är olika sätt att tänka och tro. Nu ska vi ge en överblick över de fem världsreligionerna och lite mer noggrant studera de som är vanligast i vår klass och i Sverige - Kristendom och Islam. Vi ska också jämföra vad som är gemensamt och skiljer inom kristendom, judendom och islam. Vi ska ta upp begreppet religionsfrihet.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

I dagens Sverige, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religion och andra livsåskådningar viktiga för att skaffa ömsesidig förståelse mellan människor. Vi kan vara stolta över att vi lever i ett demokratiskt land med religionsfrihet. Vi ska nu få mer kunskap om hur religionerna som finns omkring oss påverkar oss på olika sätt. Vi ska utveckla våra kunskaper om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Mellan veckorna 42 och 47 kommer vi att arbeta med detta tema.

Vi ska lära oss om de fem stora världsreligionerna och fördjupa oss i Kristendom, Islam och Judendom.

Vi ska undersöka likheter och skillnader mellan olika religioner. 

Vi ska läsa och diskutera faktatexter från "Boken om SO".

Vi ska se filmer om olika religioner.

Vi ska lyssna på berättelser från Bibeln, Koranen och Tora.

Vi ska lära oss om heliga platser, skrifter, symboler och högtider, främst inom Kristendom, Islam och Judendom.

Vi ska lära oss några av de allra viktigaste reglerna inom dessa religioner.

Vi ska undersöka platser för religionsutövande i vårt närområde.

Vi ska lära oss om Kristendomens roll i skolan och övriga samhället förr i tiden.

Vi ska sjunga några välkända psalmer.

 

 

Bedömning 

Du ska kunna namnen på de fem världsreligionerna. 

Du ska kunna känna igen symbolerna för dessa fem religioner.

I religionerna Kristendom, Islam och judendom ska du kunna namnen:

på religionernas viktigaste personer,

de heliga byggnaderna, vad de som predikar i dessa byggnader kallas,

de heliga skrifterna, heliga dagarna och känna till de viktigaste högtiderna.

Du ska delta i diskussioner när vi bland annat diskuterar likheter och skillnader mellan religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: