Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent & sannolikhet år 6

Skapad 2020-10-13 20:41 i Alléskolan Lerum
Grundskola 6 Matematik
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna: · Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är · Räkna ut rabatten på en vara · Växla mellan bråkform, decimalform och procentform · Förklara vad som menas med sannolikhet · Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Innehåll

Mål och arbetsbeskrivning av kap. 2

 MatteDirekt Borgen 6A

 

 

 

Viktiga begrepp: hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, tusendel, bråkform, decimalform, täljare, nämnare, rabatt, rea, sannolikhet, chans och risk.           

                                                                               

Detaljerad planering finns på skolans planeringssida. 

Prov : fredag v.46

Gå igenom checklista inför prov 2 (finns på classroom)

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i Matematik åk 6 LGR 11 Område Procent

Problemlösning

Ej nått nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösningsstrategier och metoder
Behöver hjälp med att hitta metoder och lösa enkla problem i elevnära situationer.
Kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Resonerande om tillvägagångssätt.
För inga resonemang om val av tillvägagångssätt
Kan på ett i huvudsak fungerande sätt beskriva och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Kan på ett relativt väl fungerande sätt beskriva och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Kan på ett väl fungerande sätt beskriva och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Alternativa lösningsmetoder
Bidrar inte till några förslag på alternativa tillvägagångssätt
Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Kan ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt
Kan ge förslag till alternativa tillvägagångssätt

Matematiska begrepp

Ej nått nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om matematiska begrepp
Har inte grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
Har goda kunskaper om matematiska begrepp
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Samband mellan begrepp
För inga resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan föra utvecklande resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra

Matematiska metoder

Ej nått nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Val och användning av metoder
Behöver hjälp med att hitta matematisk metoder i förhållande till problemsituationen.
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder
Anpassar metoderna
Gör inga anpassningar av metoder till sammanhanget
Gör en viss anpassning av metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med tillfredsställande resultat
Gör en relativt god anpassning av metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med gott resultat
Gör en god anpassning av metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med mycket gott resultat

Kommunikation

Ej nått nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Deltar inte i diskussioner
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Användning av uttrycksformer
Använder inga matematiska uttrycksformer
Använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematisk uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt
Använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematisk uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt
Använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematisk uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt
Föra och följa matematiska resonemang i samtal och diskussioner
Har bristande redovisningar som inte visar matematiska resonemang.
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och samtal genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och samtal genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och samtal genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.

EL-Förmågor (Ej betygsgrundande)

Ej nått nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ansvar
Tar ej ansvar för att uppgifter blir gjorda och inlämnade
Tar ansvar för att uppgifter blir gjorda och inlämnade
Tar ansvar för att uppgifter blir gjorda och inlämnade i rätt tid
Tar ansvar för att uppgifter blir välgjorda och inlämnade i rätt tid.
Handlingskraft
Har ej ett arbetssätt som för kunskapsutvecklingen framåt
Har ett arbetssätt som gör att kunskapsutvecklingen går framåt
Har ett arbetssätt som gör att kunskapsutvecklingen går framåt och utvecklas
Har ett arbetssätt som gör att kunskapsutvecklingen går framåt och utvecklas. Jag antar nya utmaningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: