Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska djur

Skapad 2020-10-13 20:36 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Ett arbete för att bekanta sig vid de svenska djuren, samt att lära sig läsa och skriva faktatexter.

Innehåll

Under en helt termin kommer vi att arbeta med svenska och nordiska djur. Vi kommer att arbeta med djuren: Ekorre, björn, varg, räv, skogsharen, säl, igelkott, fladdermus, ren, älg, lodjur och huggorm.

Varje vecka kommer vi att arbeta med ett bestämt djur. Under veckan kommer dessa moment att ta plats:

 1. Läsa faktatext om djuret och tillsammans hitta "expertorden" och markera dessa med överstrykningspenna.
 2. fylla i en 6-fältare med hjälp utav de utvalda expertorden. 6-fältaren består av dessa rubriker:
  -klassificering
  -utseende
  -föda
  -boplats
  -beteende
  -ungar och livscykel.
 3. Skriva enskilda faktatexter med stöd utav expertorden i 6-fältaren. (på dator eller för hand)

  Om tid och möjlighet finns:
 4. Se på film om det aktuella djuret.
 5. Skriva en saga/ berättande text om djuret.
 6. Rita djuret. (t ex step by step på youtube.)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: