👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A, kapitel 1

Skapad 2020-10-13 20:29 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Favorit Matematik 2A – Kapitel 1, Talen 0–100
Grundskola F – 3
Favorit Matematik 2A – Kapitel 1, Talen 0–100

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

• talen 0–100

talets grannar 0-100 (före- efter och hundraruta)

• addera och subtrahera ental och tiotal.

• addition och subtraktion inom talområdet 0–100, utan tiotalsövergång

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

• repetera tiokompisar

• räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion med bildstöd

• räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion med hjälp av en tallinje

• skriva tal som saknas i hundratavlan

• skriva tals grannar inom talområdet 0–100

• öva på tals placering i hundratavlan med hjälp av spel

• öva på en siffras värde beroende på plats i positionssystemet med hjälp av spel

• addera ental till ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• addera ental och tiotal till ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• subtrahera ental från ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• subtrahera ental och tiotal från ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den

• svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

Bedömning

Vad bedöms?

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna i varje kapitels pedagogiska planering.

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna en diagnos, samt vilka kunskaper eleven visar under undervisning i skolan (och fritidshemmet)

Uppgifter

 • Arbeta med talen mellan 0-20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3

Matriser

Favorit matematik 2A, kapitel 1

Behöver träna vidare
Viss säkerhet
Säker
Tiokompisar
Talets grannar 0-100
före - efter hundraruta
Additon inom talområdet 0-100
utan tiotalsövergång
Tiotalsövergång vid addition
med bildstöd
Tiotalsövergång vid addition
utan bildstöd
Subtraktion inom talområdet 0-100
utan tiotaldövergång
Tiotalsövergång vid subtraktion
med bildstöd
Tiotalsövergång vid subtraktion
utan bildstöd
Huvudräkningsuppgifter
svara på muntliga uppgifter
Samtal och diskussioner
svara på frågor kring en bild svara på frågor kring en räkneuppgift delta i samtal kring en samtalsbild delta i diskussioner kring en samtalsbild