Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden - Puffarna

Skapad 2020-10-13 21:21 i Västanvindens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi vill arbeta med känslor för att göra barnen medvetna om sina egna och andras känslor

Innehåll

Känslor

 

Syfte:Våra barn har väldigt nära till alla sina känslor och växlar humör väldigt fort. Vi vill göra  barnen medvetna om vad det är för känsla dom känner så att dom lättare kan förhålla sig till den. Att känna igen att andra också har olika känslor. 

Vi vill också arbeta med hur man löser sina konflikter med sina kompisar på ett positivt sätt. Vi vill ha fokus på olika känslor så som glad, arg, ledsen, trött, sur, besviken med mera.

 

Mål: Vad vill vi utveckla hos barnet?

 • Att barnen lär känna och sätter ord på olika känslor.
 • Hur man kan förhålla sig till sina och kompisarnas känslor. Vad är ok?
 • hur man ger uttryck för sina känslor 
 • hur man kan lösa sina konflikter på ett positivt sätt.

 

Undervisningsstrategier: 

* Vi gör olika känslokort dvs tar foton på barnens olika känslouttryck

* vi arbetar med en pedagogisk app som heter Puffarna

* Vi läser böcker om känslor och diskuterar om vad som gör oss glada, arga, rädda och ledsna.

* Vi sjunger sånger och leker lekar kopplat till känslor

* vi målar till olika slags musik

* vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor

*  Vi tillvaratar spontana tillfällen för värdegrundsarbetet i vardagssituationer som uppstår.

Vi vuxna skapar trygga förutsättningar och förhåller oss bekräftande och tillåtande inför barnen

 

Dokumentation: Vi kommer att dokumentera via unikum samt väggdokumentationer som picollage och målningar.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/ utveckla förmågor/ få ett förändrat kunnande kring

* När barnen uttrycker sina egna eller andras känslor

* När man visar att man förstår någon annans känslor/ har empati med någon annan.

* När man löser konflikter på ett positivt sätt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: