Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5A kap 1 Tal i decimalform.

Skapad 2020-10-13 21:19 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om decimaltal. Du ska se samband mellan tiondelar, hundradelar och tusendelar. Ange platsvärden, jämföra storlek, placera ut på tallinjer.

Innehåll

 Det här ska du få lära:

Du ska utveckla din problemlösningsförmåga genom att:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

- tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

Begreppsförmåga

- behärska uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tal i decimaltal t ex 0,25;0,5;0,75.

- storleksordna enkla tal i decimalform.

- placera tal i decimalform på tallinjen.

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet, t ex att tvåan i 12300 betyder tvåtusen och att trean i 2,03 betyder tre hundradelar.

Metodförmåga

- använda fungerande fungerande metoder för att dela upp tal i talsorter, till exempel att talet 21,5 kan delas upp i talsorter som en addition 20+1+0,5.

Kommunikations och resonemangsförmågan

-beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet och tal i decimalform med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet och tal i decimalform.

 

Så här ska du få jobba!

 - lyssna på genomgångar.

 - diskutera både parvis och i helklass.

 - arbeta i Koll på matematik.

 - arbeta praktiskt

Så här ska du få visa!

Genom att:

   - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - göra test efter kapitlet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: