Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse vecka 42

Skapad 2020-10-14 07:23 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Vi fortsätter att utmana barnen med en ny form, som blir kvadrat. Vi gör en kvadratgubbe som vi tar med oss ut, så att barnen kan leta i närområdet. Barnen får göra stora, små och mellan kvadrater som de sen väljer att pynta efter önskemål. 

 

 

Syfte: Med kvadraten fortsätter vi att utveckla deras lärande med en ny form, Vi går på promenad i närområdet för att tillsammans med barnen leta efter kvadrater.Vi utforskar tillsammans med barnen deras kreativa sida genom målning, bokläsning,sång och rörelse.

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: