👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans Projektplanering2_Projektbeskrivning_Farsta_förskolor

Skapad 2020-10-14 08:29 i 185321 Förskolan Vildanden Stockholm Farsta
Förskola
Barngruppen har visat intresse för vatten inomhus samt utomhus. Att tvätta händer och att hälla och ösa vatten inne i våtrummet är roligt. Att hoppa, stampa i vattenpölar och måla med vatten ute är spännande. Detta kan utveckla och stimulera barnens förmåga att utforska samt utmanas i sin sociala samspelt.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

 

Barnen får möjlighet att utveckla sina kunskaper kring vatten fenomenet på ett lek sätt. Genom leken kan barnen dela sina egna erfarenheter och funderingar med varandra.  Vattenlek  kan förstärka barns utforskande, upptäckande och tillit till sin förmåga att hantera olika problem och konflikter som uppkommer.

 

 

 

Projektfråga:

 Vatten i olika årstiden? 


Läroplansmål och WKI :

Vi utgår från följande läroplansmål:

 •  Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende(Lpfö 18).
 • Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla(Lpfö 18)
 •  Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,(Lpfö 18)

 WKI:

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi vill utveckla och öka barns intresse för naturvetenskap och teknik så att det kan stimulera och utmana barns lärande,metatänkande, bidra till känsla av mening och sammanhang samt förskolans måluppfyllelse.

 


Projektbeskrivning:

VAD:

Vi vill att barnen ska få möjlighet att uppleva och tänka kring vatten. Att vatten finns på många olika ställen, kan se olika ut och användas till många olika saker. Under projektets gång vill vi att barnen ska få utforska vattnets olika egenskaper, få uppleva att vatten förekommer i olika former i samband med årstiderna .Barnen får utforska vatten med olika sinnen och uttrycksformer.  

 

 

VARFÖR:

Vi har märkt att barnen visat intresse för vatten både utomhus och inomhus. Vid handfatet blev en mötesplats för barnen där de ville står och tvättar händerna tillsammans.  Utomhus har barnen visat intresse för dessa vattenpölar som finns där de stampar, hoppar samt använder hink och spade för att ösa och hälla vatten. Vid regnigt samlas barnen kring rännorna eller samlar vatten i hinkar med hjälp av spadar och andra redskap. Dessutom kommer vi följa och utmana barnen i sin lärande samtidigt observera  och dokumentera barns  utveckling och lärande.

 

 

HUR:

Vi kommer att dela upp barnen i tre små arbetsgrupper . Dessa grupper kommer arbeta med vatten tema och kommer vara en grupp inne samt två grupper ute eller tvärtom. Vi kommer i huvudsak att arbeta med projektet  onsdagar och torsdagar på förmiddagen men ambitionen är att projektet ska finnas under hela dagen. Vi kommer att erbjuda barnen olika material för att kunna arbeta med vatten så som måttsatser, genomskinliga hinkar, vattenfärg och natur material m.m. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18