Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall: Ge - Produktion, handel & transporter

Skapad 2020-10-14 08:41 i Söndrumsskolan 6-9 B Halmstad
Grundskola 8 Historia
I dagens samhälle förutsätter vi låga priser på de varor vi konsumerar. I det här arbetsområdet kommer vi lära oss om var i världen varor produceras, hur de transporteras och hur den växande globaliseringen påverkar oss. Är det skillnad mellan rika och fattiga länder? Påverkar detta sätt att producerar varor miljön?

Innehåll

Planering Geografi Produktion, handel & transport 

 

Syfte (från Lgr11):  

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. 

 

Tid: ca 15 lektioner  

 

För att nå E:  

·       Kunna redogöra för de fyra sektorerna och vad som sker i dessa. 

·       Kunna redogöra för någon närings lokaliseringsfaktor. 

·       Kunna se något av sin egen del i ett globalt samhälle.  

·       Kunna förklara begreppet globalisering 

 

Begrepp: export, import, marknad, näringsliv, råvaror, förädla, konsumtion, infrastruktur, primära sektorn, sekundära sektorn, tertiära sektor, kvartära sektorn, lokaliseringsfaktor, globalisering, produktion, tjänst. 

 

För att nå högre betyg:  

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper som grund kunna:  

·       dra slutsatser (tex. Kunna redogöra för en industris placering utifrån lokaliseringsfaktorer) 

·       argumentera (tex. Är globalisering bra eller dåligt?) 

·       jämföra (tex. Varför har ett U-land svårt att utvecklas sett utifrån de fyra sektorerna) 

 

 

  Så här kommer vi att arbeta

·      Arbeta med boken. (Digitalt eller analogt)

·      Genomgångar.

·      Diskussioner.

·      Olika uppgifter.

·      Titta på filmer.

·      Eget arbete.

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

 

Du kommer också få göra ett moment vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband, samt hur du använder ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan vara skriftligt, digitalt eller muntligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: