Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bend it Like Beckham

Skapad 2020-10-14 09:00 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
This book is about bending the rules to reach your goal. Jess is forced to make a choice between Indian tradition and her beloved sport. Is she going to let her family decide her future? Or will she stand up and fight for what she wants?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska läsa en skönlitterär bok: Bend it Like Bekham. Vi kommer att gå igenom händelser, ord och begrepp på engelska för att kunna tala, skriva och resonera om det som utspelar sig i boken.  

 

Hur ska vi arbeta?

Vi – jag och ni- kommer att läsa kapitlen från boken högt. Vi kommer att diskutera ord, skriva sammanfattningar, svara på frågor, diskutera och analysera bokens innehåll i helklass. 

 

Du kommer även lyssna på genomgångar, läsa om den kvinnliga fotbollens historia i Storbritannien samt lära er om vad arrangerade äktenskap är samt anledningar till den typen av äktenskap. 

 

Vad ska du lära dig?

  •  Att visa förståelse av det du läst/hört genom att besvara frågor muntligt eller skriftligt.
  •  Att  delta aktivt i bokdiskussionen genom att svara på frågor från läraren eller självmant delge dina tankar om det du läst. Tänk på att alltid visa så mycket du kan av din engelska varje lektion!  
  • Arbetsområdet avslutas med ett bokprov där din förståelse av boken samt din skriftliga förmåga bedöms. 

 

Begreppslista

soccer/football - fotboll

arranged marriage - arrangerat äktenskap

scholarship - stipendium 

gasp - flämtning 

limp - halta

sprained - vrickat

strict - stäng

honour - ära

deceiving - lura/bedra

college - gymnasiet (Britisk engelska)

protecting - skydda 

trip - resa

cultural differences - kulturella skillnader

experience - erfarenhet 

childhood - barndom

scout - en person som letar efter talang

solicitor - advokat 

 

 

 

Uppgifter

  • Book Test

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: