👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och optik

Skapad 2020-10-14 09:23 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 8 Biologi
Hur uppstår ljud och hur påverkar ljudmiljön vår hälsa? Varför har ett föremål en viss färg? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på när vi arbetar med området akustik och optik. Hur skiljer sig ljud och ljus egentligen. Under förra terminen introducerade vi att det fanns ljudvågor och elektromagnetiska vågor. Hur skiljer de sig de från varandra och hur använder vi dessa i vår vardag. Detta kommer du veta mer om när vi är klara med arbetsområdet.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Hösten 2020
Efter avslutat område ska du inom akustik (för högsta nivå),

- känna till hur ljud bildas och hur det sprids i luften

- känna till att ljud kan beskrivas som en vågrörelse

- veta vilken hastighet ljud har i luft

- veta hur ett eko uppstår och hur man kan använda ljudets eko för att mäta avstånd

- veta vad som menas med frekvens

- veta i vilken enhet man mäter frekvens

- känna till hur tonhöjd och ljudstyrka påverkar utseendet på ljudvågorna

- veta vad som menas med resonans

- kunna beskriva hur örat fungerar

- känna till vad som menas med infraljud

- veta vad som menas med ultraljud och kunna redogöra för vad man kan använda det till

- veta vad som menas med ljudstyrka och vilken enhet man mäter den i.

Våren 2021
Efter avslutat område ska du inom optik (för högsta nivå),

- Förstå varför vi ser något i en viss färg

- Förstå att seendet kan luras

- Förstå hur ett spektrum uppstår och räkna upp färgerna

- Förstå att ljus kan beskrivas som en vågrörelse

- Kunna något om det ljus som ligger utanför det synliga området

- Förstå att vi måste skydda oss mot ultraviolett ljus och röntgenstrålning

- Veta vad som är speciellt med laser

- Kunna reflektionslagen och veta varför vi ser en bild i en plan spegel

- Kunna hur ljus reflekteras i buktiga speglar och veta hur de kan användas

- Kunna ljusets fart i vakuum och veta att den är lägre i glas och vatten

- Veta något om ljusets brytning i glasytor och hur ljus bryts och reflekteras i en vattenyta

- Veta något om fiberoptik

- Veta vad som händer när ljus passerar olika typer av linser

- Veta hur man får hjälp av glasögon vid olika synfel


Undervisning - arbetssätt

Lärarledda genomgångar

Arbetsuppgifter, enskilt, i par och i grupp

Laborationer/praktiskt arbete

Diskussioner

Filmer

Elevinflytande

Beroende på vilka funderingar och frågor som dyker upp hos eleverna under och mellan lektioner kan innehållet ändras utifrån intresse.

Bedömning

Delaktighet i uppgifter på lektioner och under lab.lektioner

Diskussioner

Delavstämningar med hjälp av kunskapskoll

Avslutande uppgift

Matriser

Bi
Fysik-åk8-Akustik och optik

Nivå 1
Kunskapskrav ej uppnått
Nivå 2
Kunskapskrav för betyget E
Nivå 3
Kunskapskrav för betyget C
Nivå 4
Kunskapskrav för betyget A
Aspekt 1
Ha kunskaper om akustik och optik.
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om akustik och optik.
Eleven har grundläggande kunskaper om akustik och optik.
Eleven har goda kunskaper om akustik och optik.
Eleven har mycket goda kunskaper om akustik och optik.
Aspekt 2
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
I beskrivningarna kan eleven ännu inte använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 3
Resonera om hur akustik och optik påverkar individer.
Eleven kan ännu inte föra enkla resonemang om hur individer och samhället påverkas av ljud och beskriver ännu inte enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhället påverkas av ljud och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhället påverkas ljud och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhället påverkas av ljud och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.