👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Fordon

Skapad 2020-10-14 09:31 i 223931 Förskolan Torget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi ser att barnen är fascinerade av fordon. För att ta reda på hur fordon ser ut, fungerar och rör sig ska alla kompisar få möjlighet att upptäcka, pröva på och samtala om fordon. Barnens inflytande står i centrum samtidigt som vi kan introducera dem för många spännande ämnesområden.

Innehåll

 

Projektfråga - Fordon

Hur kan vi med hjälp av barnens intresse utforska djupare de olika ämnesområdena som språk, matematik, naturvetenskap,

teknik och arbeta aktivt med värdegrund?

 

 

VAD?

Utforska/undersöka fordon i olika sammanhang och med hjälp av olika estetiska uttrycksformer.

 

VARFÖR?

Syftet är att undersöka något barnen visat stort intresse för. Vi vill ge barnen möjlighet att knyta ihop lek med ”verkligheten”. Genom projektet kan barnen skaffa kunskap om fordon och hur de fungerar. Vi kommer även att utmana barnens språkliga förmåga genom att ge dem nya ord både på svenska och på andra språk som barn möter under sin vistelse på förskolan och hemma samt  begrepp och möjlighet att uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera. 

 

Under projekts gång kommer barnen att möta enkel teknik och olika matematiska begrepp. Det är också ett sätt att introducera barnen för lek och rollspel, miljö och hållbarhet men också lyfta upp värdegrunds frågor så som turtagning och att lyssna på varandra.

 

 HUR?

 

- Under projektens gång kommer vi att spana på olika fordon i vår närmiljö t.ex. sopbilar, lastbilar bussar,  tvärbanan och pendeltågen. På våra promenader inkluderar vi utforskandet av olika typer av fordon för att väcka nyfikenhet och upptäckarlust hos barnen. 

 

- Vi bygger och konstruerar med tågbanan och bilarna. 

 

- Vi projicerar upp tåg som åker/står stilla för att få syn på olika typer av tåg. 

 

- Vi sjunger och läser böcker som handlar om fordon. Vi involverar fordon i leken genom att åka tåg/bil. 

 

- Prata om hur barnen har tagit sig till förskolan? Åkte de med bil, cyklade, sparkcykel? Vad finns det för skillnader mellan t.ex. cykel och sparkcykel? 

 

- Skapa olika fordon i vår ateljé av återvinningsmaterial.

 

- Måla med hjälp av olika fordon. Hur går det till?

 

- Högläsning och samtala om olika böcker som handlar om fordon. 

 

- Teater med fordon som tema för barnen.

 

- För att samverka med hemmet kommer vårdnadshavarna att få i uppgift att tillsammans med barnen skriva barnets tre "favorit" fordon på det språk som barnet hör hemma. Det kan vara på svenska eller på något annat språk som vårdnadshavarna kan/pratar.

 

 

VEM?

 

Vi jobbar i små grupper men också i den stora barngruppen. Alla barn ska få möjlighet att utforska och upptäcka fordon av olika slag i sin egen takt. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18