Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik på lekplatsen

Skapad 2020-10-14 09:38 i Nya Rydsskolan Linköping
Grundskola 3 Teknik Svenska Svenska som andraspråk
Vilka tekniker har vi på en lekplats? Kan vi komma på nya roliga lekredskap till en lekplats? Detta ska vi undersöka under vårt arbetsområde, teknik på lekplatsen. Vi kommer att utgå från de enkla maskinerna som vi tidigare jobbat med.

Innehåll

Under höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet teknik på lekplatsen. Genom att arbeta med arbetsområdet på olika sätt kommer du att få förståelse för hur tekniska principer för enkla maskiner används i olika föremål. Du kommer också att få utarbeta ett eget förslag till ett lekredskap där du använder någon av de enkla maskinerna. Under arbetsområdet kommer du även att få pröva på hur man går tillväga för att utifrån ett uppdrag ta fram förslag till lösningar genom att göra skisser. 

 

I arbetsområdet teknik på lekplatsen får du möjlighet att utveckla:

- kunskaper om några tekniska lösningar i vardagen där enkla maskiner som hävstången, kilen, skruven, hjulet eller lutande planet ingår.

- din förmåga att utarbeta en idéskiss till ett lekredskap som är anpassat för barn i din ålder där någon av de enkla maskinerna används

- din förmåga att utforma en fysisk modell av lekredskapet utifrån den idéskiss du har valt

- din förmåga att använda relevanta ord för att beskriva hur lekredskapet fungerar, vilka material som används i den fysiska modellen och i verkliga lekredskap samt för att beskriva arbetsprocessen med att ta fram ditt förslag till lösning.

I arbetsområdet ska vi fokusera på att 

- du kan visa och beskriva hur principer för enkla maskiner används i lekredskap och i andra föremål runt omkring oss i vardagen

- du kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete där uppdraget är att utforma ett förslag till lekredskap där någon av de enkla maskinerna ingår

- du kan beskriva vilka material du använt och hur du har gått tillväga med att ta fram förslaget till lösning. De skisser och den fysiska modell du utformar ska visa din idé till lösning.

 

Undervisning

Vi har tidigare arbetat med de enkla maskinerna och utfört undersökningar med bl.a. hjulet och lutande planet. Vi kommer dock börja arbetsområdet med att repetera vilka de enkla maskinerna är och vilka kännetecken de har samt titta på en film om detta. Vi kommer även att repetera var i vår närmiljö vi kan hitta de enkla maskinerna.  

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här kommer vi sedan att gå runt på skolgården och titta på olika lekredskap där vi ska undersöka om det finns principer för enkla maskiner i lekredskapen.  Under hela arbetsområdet kommer ni att arbeta i grupper med tre barn i varje grupp. Ni kommer få sätta inprintbilder(utifrån de enkla maskinerna) på lekredskapen för att identifiera dem. Sedan visar ni i gruppen för oss andra vad ni hittat. 

Vid nästa tillfälle kommer ni få fundera på er drömleksak på lekplatsen och med hjälp av noggranna skisser visa hur den ser ut. Vi kommer att börja titta på en kort film som tydliggör vad en skiss är, sedan pratar vi vidare om vikten av att göra en ordentlig skiss. Sedan börjar ni i gruppen att jobba med er skiss utifrån det ni kommit överens om. Det är viktigt att en av de enkla maskinerna finns med och att skissen. Ni ska rita en skiss från sidan och en uppifrån. 

Sedan ska ni få utforma en egen modell utifrån er idéskiss. Vi har tillgång till material från skolans Kretslabb samt material vi tidigare använt när vi arbetat med tema miljö. Ni kommer få en pappskiva att bygga er modell på. Tänk på att modellen ska efterlikna skissen! 

Avslutningsvis kommer ni att få visa er skiss samt er modell för klasskompisarna och även berätta vilken av de enkla maskinerna som ingår och hur ni tänka att lekredskapet ska användas samt några namnge några av de material ni använt er av i modellen. Ni ska också kunna redogöra för hur ert arbete gått och hur samarbetet fungerat. 

 

 

Uppgifter

 • Film enkla maskiner

 • Film om att skissa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: