Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2020-10-14 09:41 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Läsa noveller
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska vi läsa korta berättelser för att träna på att läsa.

Innehåll

Du ska läsa en eller flera noveller.

Du ska redovisa skriftligt vilket budskap novellen har, vilka frågor texten väckte hos dig och hur du tror berättelsen skulle kunna fortsätta.

Uppgifter

  • Redovisning av novellen

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    Sv  7-9
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
    Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
svenska, läsa

E
C
A
Läsa
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: