Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kinesiska Modersmål F-3

Skapad 2020-10-14 10:27 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F – 3
Vi kommer att fokusera oss att lära Pinyin med målet att elever ska kunna sätt Pinyin på kinesiska tecken och uttala tecken med stöd av Pinyin. Vi kommer att lära oss skriva några enkla kinesiska tecken. Vi fortsätter att lära oss nya tecken och ord, hur man skriva tecken på rätt ordning. Hur man använda tecken i olika sammanhang mm. Jag kommer att läsa olika rim och ramsor, informerande texter, där kommer elev att lära sig en del nya ord, uttryck och meningar.

Innehåll

Arbetsområde "Pinyin" 

Pinyin (stava ljud) är ett system för att transkribera eller romanisera kinesiska till latinskt alfabetet, inklusive att med användningen av så kallade diakritiska tecken ange de fyra tonerna i det talade kinesiska språket.

I det här arbetsområdet så kommer elev att lära sig

 • Kinesisk alfabetet (Pinyin): 21 Konsonanter och 24 vokaler.
 • Sätt ihop en "Pinyin"
 • Uttalar "Pinyin" med de fyra olika tonerna

Arbetsområde Kinesiska tecken 

Kinesiska tecken är det skriftsystem som används för att skriva kinesiska. Många av kinesiska tecken innehåller ett element som anknyter till tecknets betydelse eller föremålets utseende / egenskaper.

I det här arbetsområde så kommer elev att lära sig

 • Varifrån kinesiska tecken kommer
 • Vad ett kinesiska tecken innehåll
 • Hur skriver man kinesiska tecken med rätt ordning

Arbetsområde Högläsning: Rim, ramsor och gåtor på kinesiska (ingår i varje lektion)

Vi kommer att läsa olika rim och ramsor, sagor och faktatexter från kinesisk kultur, tradition och högtider, där kommer elev att lära sig en del nya ord, uttryck och meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: