Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering

Skapad 2020-10-14 10:39 i KC Flerspråkighet Umeå
Grundskola F – 9
Kurs-Planering

Innehåll

Grundskolan tigrinja F - 9

1.Kursplan

Enligt kursplanen skall skolan i sin undervisning i modersmålet sträva efter att nå följande mål.

Genom t.ex tal och skrift,litteraturläsning och reflekterande samtal skall eleverna utvecklat sin förmåga att förstå och uttrycka sig muntligt och skriftligt på sitt modersmål.

Undervisningen skall anpassas efter elevens ålder och mognad.

2.Innehål

Beskrivningen av vad kultur och språkundervisning kan innehålla:

Språk                                                                   Kultur                                       

Åk 0-3 utveckla ordförrådet                             Egen familj och släkt

          Begreppsbildning                                  Egna erfarenheter av ursprugslande

          Talutveckling                                       Sagor och berättelser

         Läsning och skrivning                             bokstavs träning mm.

                                                                    Traditioner,högtider,seder och bruk

                                                                    Barnböcker

Åk.4-6 Talutveckling                                     Människors sätt att leva i Sverige och

                                                                      Ursprungslandet

Läsutveckling                                                  Barn och ungdomslitteratur

Skrivutveckling                                               Kulturellt ursprung,historia och

                                                                     Geografi

Språkligt medvetenhet

 

Åk 7-9 Förmåga att läsa olika texter                  Litteratur

Uttrycka sig i skrift                                          Ursprunglandets "finkultur"

Muntligt färdighet                                           Kunskaper om ursprunglandet

Språk som instument                                      Samhällsfrågor och religion

Kunskapsinhämtande                                      Jämförande kulturstudier

Språkliga monster och struktur

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: