Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ML. Kurdiska

Skapad 2020-10-14 10:36 i Integration skola Karlshamn
Grundskola 1 – 3

Innehåll

  Terminsplanering inför Hösten 2020

        

  Tema: Yrken 

Syftet undervisningen: 

Formulera sig och kommunicera i tal, skrift, samtala, diskutera och förstår olika yrken i olika områden. 

Centralt innehåll.

 • Att lära sig olika yrken , uttal,verktyg och uppgifter
 • Lära sig samband mellan bokstäver och ljud i jämförelse med svenska.
 • Uttrycka sig muntligt.
 • Lär sig språkets uttal, betoning och satsmelodi jämfört med svenskan.
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till yrken, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Att jämföra yrken mellan Sverige och hemlandet som t.ex. kläder ,verktyg , plats och arbetstiden.

 

Arbetssätt, material och undervisningsmetod 

 

Åk 1 tränar alfabetet, handstil och samband mellan ljud och bokstav genom att:

 • uttala, lyssna, måla,och rita bilder och bokstäver.

Åk 2 och 3: Tränar att läsa, förstå, skriva olika lätta, korta texter genom att:

 • Läraren läser olika lätta texter högt och diskuterar med elever, sedan återberättar innehållet av texten till elever omkring områdets yrken.
 •  Genom att ljuda, leka och sjunga med ord.
 • Elever tränar språkets struktur såsom bokstäver i olika former, punkt, frågetecken, utropstecken och stavningsregler.

 

Undervisningsmetod och material

 • Filmer från Youtube och SLI
 • Bilder om olika yrken.
 • Läroböcker
 • Digitala verktyg såsom Kahoot, ILT, bookcreator.
 • Läraren använder konkreta material såsom bilder om olika yrken.

Matriser

Terminsplanering ML. Kurdiska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser alfabetet och jämför ljud i modersmålet och svenska
Du läser korta meningar och rättar dig själv ibland
Du läser med flyt och god läsförståelse t.e. enkla kapitelböcker. Du kan sökläsa.
Skriva
Du skriver av alfabetet och du känner till skrivtecken form och skrivriktningen samt jämför dessa med svenska.
Du skriver ord och mycket enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel. Du använder frågetecken och utropstecken i meningar.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som Berör din vardag. Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du berättar till viss del utvecklat om dig själv och din omgivning. Du ställer frågor och Svarar med till viss Del utvecklade meningar som berör din vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt.. Du ställer Välutvecklade Frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting bortom din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi väl. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Språkbruk
Du känner till och förstår yrken, arbetsuppgifter ,verktyg på ett lätt sätt
Du känner till och förstår yrken, arbetsuppgifter verktyg på ett utvecklat sätt
Du känner till och förstår yrken, arbetsuppgifter ,verktyg på ett välutvecklat sätt
Kultur och samhälle
På enkla sätt kan elever jämföra mellan olika yrken i Sverige och hemlandet.
På utvecklats sätt kan elever jämföra mellan olika yrken i Sverige och hemlandet.
På väl utvecklats sätt kan elever jämföra mellan olika yrken i Sverige och hemlandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: