Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nadir och ingen annan - läsprojekt

Skapad 2020-10-14 11:11 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk
Vi ska läsa "Nadir och ingen annan" som är skriven av Pär Sahlin. Vi ska träna på att analysera boken och skriva en recension. Vi kommer även att lära oss olika lässtrategier.

Innehåll

Lektion 1 - skapa förförståelse

Lässtrategier

Introduktion av boken

Vad tror du att boken handlar om? - EPA

Skriva en kort text om vad du tror att boken handlar om

 

Lektion 2

Högläsning av kapitel 1 och 2

Svara på frågor tillsammans

Vad tror du händer sedan? - skriv en kort text

 

Lektion 3

Träna högläsning i grupper - vi läser kapitel 3 och 4

Svara på frågor enskilt

 

Lektion 4

Högläsning kap 5 och 6

Hur skriver man en sammanfattning?

Sammanfatta vad som har hänt hittills i par

 

Lektion 5 

Gå igenom sammanfattningen gemensamt

Högläsning  kap 7 och 8

Svara på frågor tillsammans

 

Lektion 6

Träna högläsning kap 9 och 10

Svara på frågor enskilt och skriv en sammanfattning 

 

Lektion 7

Högläsning kap 11 och 12

Svara på frågor gemensamt

 

Lektion 8 och 9- bedömning

Vad gör man när man analyserar?

Analys av boken utifrån frågeställningar

 

Lektion 10 och 11- bedömning

Hur skriver man en recension?

Skriv en recension på boken och lämna in

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: