👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick & Snack i Kungaskogen

Skapad 2020-10-14 11:22 i Diamantens förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola
Under läsåret kommer vi att arbeta med boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". Boken handlar om vänskap, att vara en bra kompis, bemötande, olikheter & likheter kring en grupp djur som bor i Kungaskogen. Genom bokens berättelse & sånger lär djuren oss hur vi ska vara mot varandra och på bästa sätt värna om vår natur. "Den gyllene regeln" lyder "Var mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig". Förskolans värdegrund & uppdrag samt barnkonventionen sammanstrålar vi med den gyllene regeln.

Innehåll

Snick & Snack i Kungaskogen

 

 

Runda 1

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

 

Vi har under tidigare terminer samt under detta läsår jobbat utifrån det kompetenta barnet, barnens färdigheter och värdegrundsarbetet. Både planerade undervisningssituationer som sedan praktiserats spontana undervisningssituationer och i leken utifrån barnens vidare intressen och nyfikenhet. Lär material som vi använt/använder i vår utbildning är t ex Start & Stegvis, Alm 22, Liten, Kompisböckerna, barnensplanet, egentillverkat lärandematerial som bygger på artiklar i Barnkonventionen.

 

I vår förskolas gemensamma strategi lyfter vi vår gemensamma syn för "det kompetenta barnet" vid såväl APT samt vid reflektionstid med kollegor. Just värdegrundsarbetet för att stärka vår grupptillhörighet, vårt samspel och hur barnen stärks att på ett empatiskt sätt bemöta konflikthanteringar ligger som en grund för hela vår strategi.

 

 

Avdelning Bärnstenen har under hela läsåret 2020 undervisat utifrån alla människors lika värde och artiklarna i barnkonventionen. De lärandematerial vi tidigare jobbat med där bokläsning/boksamtal i kombination med sång och musik, TAKK vill vi bygga vidare på. Detta då vi sett att barnen visat stor glädje, nyfikenhet, lust för vidare diskussioner och reflektioner. Vi har uppmärksammat att de även utvecklar språket vilket är en grund för kommunikation.

 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

 

Att vi valde "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja" är för att vi vill erbjuda mer material som ska ge barnen större möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att stärka och uppmuntra deras medkänsla och inlevelse för att bli medveten vad den "gyllene regeln" står för. Den "gyllene regeln" står just för så som du vill att andra ska vara mot dig ska du också vara mot andra".

Vi säger "välkommen till leken" inte "nej till leken". Vi hoppas att barnen ska få en ökad förståelse, att lyssna på varandra och visa respekt för att vi alla får känna olika. Att ge dem redskap för att uttrycka och hantera deras känslor och sätta sig in i hur andra kan känna sig om t ex denna kompisen inte blir välkomnad i leken. Boken lyfter just ämnet att  vara en bra kompis och att vara olika är helt ok! 

Vi vill göra barnen medvetna om deras rättigheter (kopplingar till Barnkonventionen), samt en förståelse för hur varje individ kan bidra till att skapa hållbar utveckling.

Att samarbeta och ha roligt tillsammans hela gruppen!

Vi tänker utifrån flexibilitet och vår planering möjliggör detta. Barngruppens intressen, frågor, hypoteser tas hänsyn till under hela utbildningen.

 

 

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

 

 

Vi har under höstterminen påbörjat skapa ett "värdegrundsrum" på avdelningen. Rummet skapas både av pedagoger och barn, utifrån barnens intressen & mål i styrdokumenten. Hit kan barnen välja att sitta ner några kompisar och lyssna på sagor, sånger, leka med karaktärerna (gosedjuren) från boken. Rummet används både för planerad samt spontan undervisning.

"Fjärilsgruppen" (de äldsta barnen) kommer att använda rummet vid planerad undervisning varje vecka. Boken kommer att läsas några sidor i veckan, både av pedagog samt genom att lyssna på berättaren på skivan som tillhör. Sångerna kommer att sjungas samt förstärkas med TAKK, stort fokus läggs vid känslotecken .

 

Barnen kommer att få återberätta genom tal, tecken samt andra estetiska former såsom bild, dans, drama mm.

 

Koppling till boken kommer att göras vid våra skogsbesök där också gärna karaktärerna får följa med.

 

De fem huvudkaraktärer som vi kommer att forma vår undervisning utifrån:

 

-Ekorren Snick - visar stort intresse för matematik. 

 

- Igelkotten Snack -  visar stort intresse för rim och ramsor. 

 

-Räven Raffe - visar stort intresse för bygg och konstruktion.

 

-Kaninen Bitis - utstrålar glädje av motoriska övningar, att röra på sig. 

 

-Älgen Älgvis  -är självaste skogens konung. Älgvis värnar om vänskap och rättvisa! 

 

Karaktärerna finns med oss under hela utbildningen!

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

 

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?