Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 ht20 - Skolan, klockan, siffror 0-100

Skapad 2020-10-14 12:14 i Söderskolan Falkenberg
Beskrivning av skola, klassrum, klass och en skoldag med ämnen och klockslag.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Skolan med schema och klockan. Siffror 0-100

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna på att formulera dig i tal och skrift genom att beskriva en skoldag med lektioner och klockslag.

Du kommer få läsa andras texter för att träna förståelsen samt för att träna på att använda strategier för att göra dig förstådd och göra förbättringar av dina egna texter. 

 

Bedömning - vad och hur

Du bedöms:

- i hur du skriftligt formulerar dig på spanska med ord, fraser och meningar, om du använder strategier för att göra dig förstådd och förbättra språket.

- i din ordförståelse i glosförhör, texter och  

- om du kan siffrorna 0-100 muntligt och skriftligt

- i en skriftlig uppgift där du berättar om en skoldag. Den ska innehålla ämnen, klockslag och övriga glosor vi arbetat med. 

Undervisning och arbetsformer

Vi läser texter, översätter och återberättar muntligt. Vi berättar om och beskriver skola och skoldagar. Vi övar klockan, både "klockan är 8.30" och "klockan 8.30 börjar skolan". Vi lär oss olika skolord och ämnen. Övar siffror 0-100.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: