Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Urtiden & Forntiden

Skapad 2020-10-14 13:21 i Ekängsskolan Linköping
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
I detta arbetsområde ska vi prata om urtiden och forntiden. Du kommer bland annat få lära dig om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

      Kunna berätta om hur livet på jorden uppstod enligt evolutionsteorin.

      Jämföra hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

      Placera händelser från ur- och forntiden på en tidslinje.

      Känna till spår av ur- och forntiden i naturen. 

      Känna till olika källor man kan få fakta om ur- och forntiden.

Förmågor som jag kommer att få utveckla

Vi tränar på språket genom att

      Samtala

      Skriva

      Läsa

      Jämföra

Hur jag ska visa mina kunskaper     

      Kunna jämföra de olika tidsåldrarna (likheter/skillnader, orsak/konsekvenser)

      Kunna skriva faktatexter med hjälp av olika källor

      Delta aktivt i samtal och diskussioner

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

      Genomgångar

      Film

      Läsa

      Skriva och rita

      Lärpar och lärgrupper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
SO matris 1-3

Matris i SO 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kommunikativ förmåga
Kan med stöd dela med sig av tankar och ställa frågor.
Kan dela med sig av tankar och ställa frågor.
Kan dela med sig av tankar och ställa frågor som för samtalet framåt.
Kan lyssna in, fånga upp och bygga vidare på klasskompisars tankar.
Analysförmåga
Kan med stöd se likheter och skillnader.
Kan se likheter och skillnader.
Beskriver likheter och skillnader och kan jämföra dessa.
Kan med hjälp av sina jämförelser se orsaker och konsekvenser.
Begreppsförmåga
Kan beskriva begrepp med ett vardagsspråk.
Kan med stöd förstå och använda samhällsvetenskapliga begrepp.
Kan förstå och använda samhällsvetenskapliga begrepp.
Kan förstå, använda och jämföra samhällsvetenskapliga begrepp.
Förmåga att hantera information
Kan med stöd söka och sortera ut information.
Kan söka, sortera ut och strukturera information.
Kan söka, sortera ut och strukturera information från olika källor.
Kan söka, sortera ut och strukturera information från olika källor på ett källkritiskt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: