Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2020-10-14 13:33 i Helgedalskolan Kristianstad
Vi lär oss skillnaden mellan blandningar och lösningar, och hur man kan skilja ämnen åt.
Grundskola 5 Kemi
Vi lär oss skillnaden mellan blandningar och lösningar, och hur man kan skilja ämnen åt. Vad menas med att lika löser lika?

Innehåll

Mål från läroplan och kursplan som ligger till grund för arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kunna använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället

 

Bedömning 

. olika lösningar och blandningar

. Vad menas med en lösning

. Hur kan man använda vatten som ett lösningsmedel?

. Vad är en legering?

. Olika metoder man kan använda för att dela upp lösningar

. Vad menas med att lika löser lika?

 

. Hur kan man få bort fläckar på sina kläder?

Undervisning:

Vi kommer att läsa och diskutera texter, se på filmer, göra enkla experiment och göra enkla dokumentationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Blandningar och lösningar

Jämföra och förbättra undersökningar

 • Ke  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  C 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Jämföra undersökningar
Undersökningar vi gjort: Vad löser sig? Rita på kaffefilter med olika pennor. Kan man lösa hur mycket salt som helst? Mjölk och diskmedel Flaskan med vatten och tändvätska Vilket är tyngst - varmt/kallt vatten, saltvatten/sötvatten
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett ENKELT sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Förbättra undersökningar
Du HJÄLPER TILL att GE FÖRSLAG som kan göra undersökningen bättre.
Du GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON FÖRBÄTTRING kan göra undersökningen bättre.
Du GER FÖRSLAG som kan göra undersökningen bättre.

Kemins begrepp

 • Ke  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  C 6   Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
 • Ke  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Kemins begrepp
se begreppslista
Du har BASKUNSKAPER om blandningar och lösningar. Du visar det genom att GE EXEMPEL och beskriva på ett GANSKA BRA sätt. Du använder dig av NÅGRA BEGREPP när du beskriver. Ex kring: * skillnader/likheter mellan olika blandningar * varför något löser sig eller inte *olika metoder för att separera ämnen * metoder för att rena vatten
Du har GODA KUNSKAPER om blandningar och lösningar. Du visar det genom att GE EXEMPEL på och beskriva på ett BRA sätt. Du använder dig av dig av FLERA BEGREPP när du beskriver och förklarar. Ex kring: * skillnader/likheter mellan olika blandningar * varför något löser sig eller inte *olika metoder för att separera ämnen * metoder för att rena vatten
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER om blandningar och lösningar. Du visar det genom att GE EXEMPEL på och beskriva på ett MYCKET BRA sätt. Du använder dig av MÅNGA BEGREPP när du beskriver och förklarar. Ex kring: * skillnader/likheter mellan olika blandningar * varför något löser sig eller inte *olika metoder för att separera ämnen * metoder för att rena vatten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: