👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2020-10-14 13:40 i T1-skolorna Linköping
Planering för arbete med läsförståelse i svenska
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att läsa och förstå olika texter.

Innehåll

Syfte:

Du kommer under hösten få lära dig att tolka och förstå olika texter. Det lär vi oss för att veta vad olika texten handlar om och för att förstå olika budskap från texter.

Vilka förmågor ska du få möjlighet att utveckla: 

 • Din förmåga att tolka texter.
 • Din förmåga att analysera texter. 
 • Din förmåga att lösa olika texter. 


Hur kommer vi jobba:

Vi tränar på läsförståelse i många av skolans olika ämnen. I svenskan läser vi en text och svarar skriftligt på frågor av varierande svårighetsgrad. Oftast gör ni detta individuellt men ibland bearbetar vi texterna i mindre grupper. Vi diskuterar också de olika texternas budskap i helklass.

Bedömning:

 • Läsa text och svara på frågor. 
 • samtal om olika texter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6