👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2020-10-14 14:17 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
I biologi denna termin ska vi lära oss mer om genetik. Det är ett spännande område med många upptäckter som påverkat människans förståelse om hos själva och andra organismer. Vi kommer bland annat prata om grunderna i ärftlighetslära men också diskutera etiska frågor kopplade till genteknik.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

 


I detta kursmoment ska eleverna få kunskaper om Genetik som gör att de kan utveckla sin förmåga att:


  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör det genetiska arvet.
  • Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

 

  • aktuella samhällsfrågor som rör biologi
  • kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  • evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  • aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  • fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  • källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

  Vi arbetar med olika delar av Clio.

·      Vi pratar om begreppen inom arbetsområdet genetik.

·      Vi reflekterar över olika frågeställningar kopplade till genetik.

·      Vi ser film.

·      Vi arbetar med olika uppgifter relaterade till genetik.

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 

Powerpoints som ligger på teams, testa dig själv på Clio, Instuderingsuppgifter med facit inför provet eller tekniska hjälp vid redovisningar.

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

 

     Ha genomgångar och klassrumsdiskussioner.

 

•           Läsa i Clio 

 

•           VÖL (Egna sammanfattningar)

 

•           Dagliga muntliga förhör, grupparbete och redovisningar

 

Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.


 

Uppgifter

Matriser

Bi
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunikatiom Muntlig
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du ger förslag på svar Följer diskussioner
Du motiverar hur du kommer fram till ditt förslag Deltar i diskussioner
Du motiverar för varför du kommer fram till slutsatser. Deltar i diskussioner samt fördjupar och bredda dem
Kommunikatiom Skriftlig
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Tar del av information. Skapar enkla texter som svarar på givna frågor
Skapar texter som förklarar ”hur” samt tänker på syfte och målgrupp
Bearbetar informationen som man får så den passar i nya situationer. Skapar välutvecklade texter som förklarar varför samt anpassar den till syfte och målgrupp
Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du har Grundläggande kunskaper som du visar genom att ge exempel och beskriva dessa. Du kan beskriva begrepp, modeller och teorier. Du beskriver enkla samband inom det specifika ämnesområdet
Goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och visa på samband inom dessa Du förklarar hur och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Förklara mera ingående och komplexa samband inom det specifika ämnesområde
Du har Mycket goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och varför och visa på samband inom dessa och kan sätta de i andra sammanhang Du förklarar hur och varför och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Du förklarar komplexa samband och koppla ihop dessa med andra ämnesområden.
Samhällskoppling av begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du ger exempel på och beskriver några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du beskriver frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling
Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar
Du förklarar hur och varför kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor och kan sätta dem i nya sammanhang. Du kan förklara varför gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar och hänger ihop