👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djurs mönster i naturen

Skapad 2012-01-09 13:52 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi kommer lära om några vanliga växter och djur, vilken livscykel de har, vilken näringskedja de ingår i och hur de är beroende av fotosyntesen.

Innehåll

Ämne: NO ( Formell del )

Arbetsområde:

Växter och djurs mönster i naturen

Syfte:

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen
ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang
och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap om hur naturvetenskapliga
undersökningar kan göras. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att ställa frågor om
och undersöka ekosystem, fysikaliska företeelser och vardagliga kemiska processer
utifrån personliga upplevelser och aktuella händelser.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika
naturvetenskapliga begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om
naturvetenskap och presentera och utvärdera arbetsprocesser.

Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena ska eleverna sammanfattningsvis
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Kunskapskrav:

 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten.
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Centralt innehåll:

 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
 • Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:

På NO-lektionerna kommer vi undersöka några vanliga växter, insekter och djur. Vi kommer undersöka och dokumentera hur deras livscykel ser ut, vilken näringskedja de ingår i och hur de påverkas av fotosyntesen.

Konkreta mål:

Genom arbetet ska du lära dig:

 • Genomföra undersökningar av några växters och djurs livscykler.
 • Dokumentera resultatet av dina undersökningar i bild och text i Book Creator.
 • Förklara naturvetenskapliga begrepp som livscykel, näringskedja fotosyntes.

Bedömning:

Genom din dokumentation i Book Creator kommer vi se att du förstått vad en livscykel är, vad en näringskedja är och hur fotosyntesen fungerar.

När du deltar i samtal om undersökningarna kring växter och djur visar du att du förstått begreppen livscykel, näringskedja och fotosyntes.

Undervisning:

På NO-lektionerna kommer vi:

 • Se filmer om livscykler, näringskedjor och fotosyntesen.
 • Studera livscykeln hos en solros genom att så och driva upp egna solrosor.
 • Studera livscykeln hos en husfluga genom egna fluglarver i klassrummet.
 • Studera livscykeln hos en tistelfjäril genom egna fjärilslarver i klassrummet.
 • Studera livscykeln hos en höna genom att kläcka egna kycklingar i skolan.
 • Dokumentera förändringar i text och bild i Book Creator.
 • Skapa näringskedjor med bilder från google med växten, insekterna och djuret vi studerar.
 • Dramatisera fotosyntesen.
 • Skapa ett miniväxthus där fotosyntesen kan studeras. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  C 9