Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsmodellen i F-klass

Skapad 2020-10-14 15:27 i Ekkälleskolan Linköping
Språkutvecklande arbetssätt enligt Bornholmsmodellen i förskoleklass.
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Vi lär oss om ljud, bokstäver och ord tillsammans genom ett praktiskt och lekfullt arbetssätt. Bornholmsmodellen innebär regelbundna och kortare arbetspass med olika språklekar. Enligt modellen arbetar vi mycket muntligt genom att samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar.

Innehåll

Syfte
Arbetet syftar till att skapa en förståelse för hur språket är uppbyggt, både i det skriftliga och i det muntliga.

 

Målet är att eleven:

 • Utvecklar sin språkliga och fonologiska medvetenhet, vilket är en viktig grund för att kunna avkoda/läsa.
 • Utvecklar sin kommunikationsförmåga, analysförmåga (tolka, värdera, reflektera).

 

Tidsaspekt

Varje vecka under läsåret 21/22

 

Metod/undervisning

Vi leker olika språklekar som innefattar fem huvud grupper:

 

 • Lyssna på ljud. Lekar där barnen lyssnar efter olika ljud.
 • Ord och meningar. Här handlar det om att barnen ska förstå vad en mening är och att en mening kan delas upp i ord.
 • Första och sista ljudet i ord. Att höra fonem för att kunna uppfatta vad ord börjar och slutar på.
 • Fonemens värld. Barnen får öva sig att ljuda samman fonem till ord.
 • Bokstävernas värld på väg mot riktig läsning. I lekar får barnen lära sig att fonemen (ljud/ljuden) i vårt skriftspråk representeras av bokstäver. När barnen lär sig att läsa lär de sig också att utnyttja bokstävernas ljud när de identifierar skrivna ord.

 

Bedömning

Kartläggning av elevernas fonologiska medvetenhet görs under både höst- och vårtermin. Att eleven uppnått fonologisk medvetenhet visar eleven genom att:

·       - kunna rimma på vanliga ord som ex. katt-hatt, bil-pil.

·       - eleven kan höra vilka ord som börjar med samma ljud.

·       - visa hur många ljud eleven hör i ett ord.

·       - kunna jämföra två ord och visa vilket ord som är längst.

·       - visa att han/hon kan koppla ihop bokstav med bokstavsljud (fonem) till korta ord.              

·       - eleven deltar i samtal, lekar och diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: