Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering: Rörelse på många sätt

Skapad 2020-10-14 16:08 i Väpnarens förskola Uppsala kommunala förskolor
Projektplanering som beskriver hur vi ser på möjligheterna till innehåll i projektet "Rörelse på många sätt". Planeringen är inte ett exakt innehåll men en avgränsning.
Förskola
Rörelse i praktik och tanke. Vi har planerat vårt projekt under rubriken rörelse. Nedan beskriver vi hur vi binder ihop rörelse med demokrati, systematiskt kvalitetsarbete, naturvetenskap och teknik.

Innehåll

 

Bakgrund 

Utifrån tidigare uppföljningar av utbildningen har utvecklingsområdena systematiskt kvalitetsarbete, demokrati och naturvetenskap och teknik identifierats. Vi vill skapa förutsättningar för att undervisa om och utforska dessa utvecklingsområden med hjälp av ordet rörelse. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller rörelse i och med att det är en pågående process för att utveckla utbildningens kvalitet. Den makt som finns på förskolan behöver vara rörlig mellan alla individer genom, om och för demokrati - därmed skapar vi rörelse och förändring i samhället. Inom naturvetenskap och teknik finns många tillfällen att göra upptäckter och utforska rörelse i experiment, med den egna kroppen, i naturen och vardagen.

Syfte 

Projektet syftar till att utforska rörelse som fenomen och hitta de former av rörelse som finns inom de olika inriktningar vi har i vårt projekt.

Mål 

Genom både tanke och handling kommer vi utforska och undersöka rörelse. Erbjuda tillfällen att barnen reflekterar och berättar tillsammans i mindre grupp. Erbjuda att både få fakta och upptäcka/utforska själva.

Målkriterier

 • Varje barn får möjlighet att med kroppen utöva olika former av små och stora rörelser.
 • Varje barn får möjlighet att kommunicera sina tankar i mindre grupp och på så sätt förflytta sina tankar till andra människors medvetenden vilket skapar en rörelse av information och idéer som ger en påverkan för både sändare och mottagare.
 • Varje barn får möjlighet att ta del av och utforska ett naturvetenskapligt innehåll i sin projektgrupp.
 • Varje barn får möjlighet att ha inflytande på projektet genom att vi driver projekten tillsammans i demokratiska arbetsformer. 
 • Varje barn får möjlighet att ta del av och utforska teknik (analog/digital, konstruktion).

Arbetssätt och undervisningsstrategier 

Vi kommer under läsåret ha mindre projektgrupper där varje grupp har ett eget sätt att ta sig an rubriken rörelse. Våra inriktningar i projektgrupperna är rörelse med utgångspunkt av den egna kroppen, böcker/sagor/berättelser, djur/natur naturens rörelse (årstider, flyttar in material och förändrar det till skapande), kommunikation som rörelse.

Nyfikenhetsfrågor

 • Hur påverkar vår omvärld våra egna rörelser?
 • Rörelse utifrån den egna kroppen.
 • Hur kan rörelse relateras till att en tanke rör sig och barnen får ett förändrat kunnande?
 • Hur kan kommunikation beskrivas som rörelse? Rörelse mellan det analoga och digitala? Tid som rörelse?

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: