Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PULS Förskoleklass. Samhälle-Natur-Teknik

Skapad 2020-10-14 16:10 i Slestadsskolan Linköping
Grundskola F NO (år 1-3) Teknik SO (år 1-3)
Arbeta ämnesövergripande utifrån PULS Förskoleklass Samhälle-Natur-Teknik

Innehåll

Syfte  

PULS är ett inspirerande läromedel som kopplar arbetsområdena till elevernas vardagserfarenheter, fokuserar på ett utforskande arbetssätt och ger eleverna möjlighet att befästa kunskaper på ett meningsfullt, utmanande och lustfullt sätt. 

 

 

 

 Undervisning

Undervisningen kommer att utgå ifrån elevernas upplevelse-och begreppsvärld med ett kooperativt arbetssätt i fokus.

Läromedel:PULS Förskoleklass Samhälle-Teknik-Natur

 • Skola
 • Regler
 • Kompisar
 • Min Familj
 • Här bor jag
 • Årstider,årstidsväxlingar 
 • Miljö
 • Teknik
 • Yrken
 • Hållbar utveckling 
 • Barns rättigheter

 

 

 

 Undervisningen ska ske genom: 

 • Samtal och diskussion 
 • Grupparbete
 • Enskilt 
 • Läsa och lyssna
 • Utforska och pröva
 • Skapande
 • Lek och rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: