Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DecemberNissen 2020

Skapad 2020-10-14 16:26 i Nolhaga förskola Alingsås
Förskola
Under December månad kommer vår Nisse och ger barnen aktiviteter och uppdrag som ska ge barnen ny kunskap i sitt livslånga lärande.

Innehåll

Syfte - varför?

 

Med hjälp av Nissen kommer barnen få lära sig nya kunskaper utifrån olika områden vi pedagoger märkt att barnen behöver lära sig mer om. Genom Nissen som varit en återkommande karaktär så väcks nyfikenheten hos barnen inför de dagliga aktiviteterna.

 

Var är vi? (Nuläge)

Barnen har under året fått ta del av kunskapen i Nissekalendern, och ges här ett nytt sätt att lära sig och ta till sig kunskapen på.

Det kommer att ske på individuellt och gemensamt med kompisarna på avdelningen.

Hur aktiviteterna valts har varit utifrån vad vi sett att barnen behöver utmanas med och vi vill ge dem mer kunskap om. Årets tema Vännerna i Kungaskogen kommer även att influera de olika aktiviteterna.

 

Vart ska vi?

 

Vi hoppas barnen kommer få en ökad kunskap om de olika områdena som uppdragen och aktiviteterna kommer innehålla och utgå ifrån. Alla barnen på avdelningen ska ges möjligheterna att lära sig på individuell nivå och i gruppaktiviteter. Några av områdena kommer att ha koppling till:

 • Naturkunskap
 • Rörelse och kroppsuppfattning
 • Språk
 • Matematik
 • Teknik
 • Kemi

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Nissen kommer likt tidigare år att gömma julgranskulor som i år innehåller QR-koder, som barnen intresserats av när QR-kods böcker sattes upp på förskolan. Barnen kommer samarbeta att hitta julgranskulorna med hjälp an Nissens ledtrådar.

Med hjälp av Nissen och QR-koder kommer barnen bland annat få se korta filmer om ett ämne eller introduktionsfilm. Och utifrån dem kommer barnen att i samlad grupp eller uppdelade smågrupper få genomföra en aktivitet eller uppdrag utifrån filmen de sett.

Materialet som ska användas tas fram av pedagoger varje dag. Det som används varje dag kommer vara projektorn, detta för att alla barnen ska kunna se vad vi ska genomföra för aktivitet. Dokumenteras av oss pedagoger och barn, och lokalerna som användas kommer vara förskolans alla rum och utemiljöer, vid behov.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: