Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Egalia Södra, Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-10-14 16:34 i 123211 Förskolan Egalia Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Barnen har under de första veckorna visat ett stort intresse för all den grönska vi har omkring oss på den lilla gården. De många paradisäpplena som fallit tycker barnen om att samla och visa varandra hur många de hittat. Barnen följer även med intresse och frågar mycket kring de planterade växterna vi har på vår gård, samt observerar nyfiket vart alla myror tar vägen. Utifrån de bilder som barnen delat med sig till oss, ser vi att många av dem har att plocka blommor och bär gemensamt.

 

Vår tanke är att vi ska fortsätta på den inslagna vägen och prata med barnen om olika växligheter. Som en del av projektet vill vi samla in naturmaterial, såsom kottar, bär, stenar, grenar, löv och kvistar. Att observera och ta hand om olika insekter och växter tror vi också kommer vara väldigt spännande och lärorikt för barnen. En annan idé är att införskaffa olika ätbara bär och låta barnen få både utforska och smaka dem.

 

Projektets innehåll

Målet är att fånga barnens intresse för att utveckla sina kunskaper i olika naturvetenskapliga fenomen. Genom att samtala om naturvetenskap går det att få in mycket annan lärdom. Ett av dem är medkänsla och empati. Vi pratar om hur viktigt det är att vi värnar om naturen och genom att dra paralleller mellan naturen och människorna i vår omgivning, så vill vi att barnen ska kunna fördjupa sin förståelse för att även djur och växter har känslor. Vi vill även fördjupa oss i vilken funktion olika bär, nötter, frön och kärnor har och se vad som händer ifall vi planerar de. Enligt läroplanen så ska förskolan ge barnen förutsättningar för att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och kunskaper om olika djur och växter, vilket vi strävar efter att uppnå i och med projektet. För att uppnå det gäller det att vi pedagoger på Södra är pålästa och redo att delge den kunskap och information som vi vill att barnen ska ta del av.

 

Projektets syfte

Stockholms Stads förskolor på Södermalm har som ett gemensamt projekt att arbeta för en hållbar framtid. Som en del av projektet kommer vi att fokusera på barnens möte med naturen. Vi gav barnen och dess vårdnadshavare en uppgift över sommaren att exempelvis ta med antingen en bild eller någonting spännande barnen hittat ute i naturen. Vi utgår både från de material vi fått in av vårdnadshavarna och de intressen vi märkt att barnen har, när vi formade projektet. Att det är barnens intressen som är i fokus är en förutsättning, både för att fånga deras intressen och fokus, men också för att öka barnens inflytande på verksamheten.

 

Projektets tillvägagångssätt

Under terminens gång kommer vi arbeta i mindre grupper, med omkring 5 barn per grupp. Grupperna kommer ha olika aktiviteter, såsom utflykter för att samla naturmaterial och att arbeta i ateljén med de olika naturmaterialen. Vi kommer skriva upp vilka barn som deltagit i vilka aktiviteter, så att alla barnen får ta del av samtliga aktiviteter. Vi kommer samtala mycket kring det material som barnen samlat på sig och det gäller för oss pedagoger att vara pålästa kring det vi arbetar med. Vi kommer att gå igenom olika naturmaterial, men endast ett åt gången och när samtliga barn har fått delta i aktiviteten går vi vidare till nästa naturmaterial. Det betyder att det exempelvis kan handla om nypon ena veckan och kastanjer veckan efter, beroende på vad barnen hittar och finner intressant. Vi kommer under en samling varje vecka gå igenom vad vi arbetar med under den senaste veckan, för att barnen ska påminnas om vad vi arbetar med. För oss pedagoger är det viktigt att vi antecknar och fotograferar vad barnen säger och visar intresse för, för att kunna gå vidare från aktiviteten på ett bra och lärorikt sätt.

 

Vilka ansvarar för projektet och för vem är det?

Aktiviteterna kommer inkludera samtliga barn på Södra och genomföras av samtliga pedagoger. Vid utflykterna kommer vi alltid minst att vara två pedagoger som följer med, där åtminstone den ena kommer se till att dokumentera genom att fotografera. Under våra aktiviteter inne i ateljén strävar vi också efter att vara minst två pedagoger, där den ena ansvarar för att hålla i aktiviteten och den andra ansvarar för att dokumentera genom anteckningar och fotografering. Vi pedagoger på Södra ansvarar tillsammans för att skapa lärmiljöerna och för att få upp dokumentationen på väggarna.

 

Frågeställningar

- Hur kan vi utnyttja förskolans närliggande natur och vilken kunskap har barnen kring det?

- På vilket sätt kan barnens intresse för den närliggande naturen forma förskolans avdelning, både innehållsmässigt och utseendemässigt?

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 •  
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt. 
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: