👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2020-10-14 17:29 i Eldsbergaskolan Halmstad
Ett område om atom-modeller, grundämnen och kemiska föreningar. Grundläggande om kemiska reaktioner
Grundskola 4 Kemi
Hur gör du för att ta reda på vad något är gjort av? Vad heter de minsta delarna av ett ämne? Detta och många fler frågor kommer du få svar på efter de här lektionerna.

Innehåll

 

Undervisningen

 

I detta moment kommer undervisningen att utgå från utdelat material.

Arbetsområdet kommer att innehålla genomgångar av centrala begrepp inom området, demonstrationer och laborationer, film, övningsuppgifter och diskussioner i helklass.

 

Hur får du visa vad du kan?

 

Genom att vara aktiv under diskussioner och genomgångar

Genom att delta och vara aktiv i laborationer och vid demonstrationer

 

 

Jag kommer att bedöma hur:

 

 • du använder centrala kemiska begrepp för att beskriva kemiska sammanhang

 • du kan förklara materiens uppbyggnad och oförstörbarhet

 

Konkreta mål – Efter detta arbetsområde ska ni lärt er:

 

 • Att det finns olika partiklar i en atom och vad de heter.

 • Kunna använda begreppen atom, molekyl, grundämne, kemiska tecken, kemisk reaktion, smältpunkt, kokpunkt och kemisk förening på ett rätt sätt.

 • Veta vad det är för skillnad mellan en kemisk reaktion och en fysikalisk omvandling

 • Känna till namnet på några vanliga grundämnen och var du hittar dem

 • Hur man skriver en fyrfältare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Ämnesmatris Kemi år 4-6

På väg
E
C
A
KOMMUNICERA
- samtala och diskutera 1A ...använda dina kunskaper i kemi för att uttrycka vad du tycker i frågor som berör området och...
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
- använda information 1C
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
UNDERSÖKA
- planera 2A ...göra undersökningar i kemi
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
- dokumentera 2D
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
BEGREPP
- materia 3A ...använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i samhället, naturen och människan.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materian på ett enkelt sätt. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materian på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materian på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.