Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Agenda 2030

Skapad 2020-10-14 20:29 i Harbo förskola Heby
Förskola
Gör verklighet av de globala målen! Vi är den första generationen som kan utrota fattigdom och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

Innehåll

Tema: Agenda 2030, Globala målen nr 12 och nr 15

Bakgrund: 
(Här beskrivs bakgrunden till tema och valda läroplansmål. Var är vi?)

Vårt fokusområden i arbetsplanen under oktober- december handlar om  Agenda 2030
och de globala målen.

Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer och är en universell agenda som inrymmer

Globala målen för hållbar utveckling.

En hållbar utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers

möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Att barnen på förskolan får undervisning om Agenda 2030 och de Globala målen är en början till att

de blir medvetna om att vi alla kan göra något för att bidra till en hållbar utveckling för vår värld.

 

Vi kommer att fokusera på två mål denna period: Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.

Undervisningen kommer fokusera på delmål 12.5: Minska mängden avfall markant

                                                                              Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.

Undervisningen har fokus på delmål 15.5: Skydda den biologiska mångfalden.

 

Förväntat resultat:
(Här beskrivs det förväntade resultatet - hur ser det ut när vi är framme? Vart ska vi?)

• Vi vill att barnen ska få kunskap om Agenda 2030 och Globala målen.

• Att få insikt i att det ser olika ut i världen:

Undervisa om:

 • Hur man lever och bor.

• Maten vi äter,

• Saker och föremål man har,

• Hur mycket kläder har vi?

• Minska matsvinnet,

• Rent och smutsigt vatten,

• Sopsortering

• Återbruka - att man kan använda gammalt material till ngt nytt.

• Att vi ska vara rädda om det vi har av material och saker, inte slösa med våra resurser

• Få kunskap om ekosystem, hur hjälper vi våra småkryp och insekter? Handla ekologiskt vad är det? m m

Utbildning/undervisning:
(Här beskrivs arbetet med valda läroplansmål, t.ex. undervisningsmetoder och aktiviteter. Hur gör vi?)

• Fokus på delmål 12.5: Minska mängden avfall markant

• Fokus och delmål 15.5: Skydda den biologiska mångfalden

• Undervisa om Barnkonventionen

• Aktualisera FN -dagen 

 

• Delar barnen i mindre grupper där vi samtalar och diskuterar:

• Pratar om olika länder, vilka vi känner till

•Hur ser flaggorna ut? Hur låter språket? 

• Vilka länder finns representerade på förskolan

• Hur har barn det i olika länder, se bilder och filmer

• Vilken mat äter man i olika delar av världen?

• Hur mycket mat får man?

•Fokus på delmål 12.5

• Minska mängden avfall markant (mål 12.5)

• Väga kompostpåsen efter lunch

• Rent vatten, inte en självklarhet för alla

• Prova att göra smutsigt vatten rent

• Sopsorterar

• Skapande av återbruksmaterial 

Fokus på delmål 15.5

• Hur kan vi skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer (Mål 15.5)

• Ekosystem - Odla i burk

• Vara rädd om naturen

•  Plocka skräp

• Hur hjälper vi djuren? t ex Friska fiskar

 

Uppgifter

 • Vecka 44 Agenda 2030

 • Vecka 45

 • v.46

 • V.47

 • vecka 48 Väga kompost Rent vatten

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: