Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner för Björken

Skapad 2020-10-14 21:31 i Nybble förskola Flen
Förskola
I december 2020 upplever alla barn på förskolan Nybble, avdelning Björken våra svenska traditioner och övriga kulturer som finns representerade på förskolan, så att alla barn får utvecklas i sin hela identitet.

Innehåll

Tidsstart/period: 2020

Vi kommer att uppmärksammar olika högtider och traditioner, när de infaller.

Ansvarig för planeringen:

 Anna

Ansvarig för undervisningen/ aktiviteten:

 Anna, Inger och Jenny

 

Barngrupp: Alla barn på avdelningen Björken

Material som behövs: Vi använder oss av de material som behövs för att utöva/fira traditionen. Eventuellt tillverkas material i form av pyssel för att kompletteras/utövas till traditionen. Vi har köpt och använder den mångkulturella almanackan.

Nulägesbeskrivning: Barngruppen består av 14 barn i dagsläge. Vår förskola är mångkulturell.

 

Beskrivning av aktivitet:

Vi vill uppmärksamma några av våra svenska högtider och traditioner som förekommer. Och med vår mångkulturella almanacka kan vi även lyfta fram andra kulturers högtider och traditioner. 

 

Syftet med undervisningen/aktiviteten är att:

Att vi uppmärksammar de huvudsakliga högtiderna och traditionernasom firas av barn och personal på Nybble. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: