Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kognitivt och biologiskt perspektiv vt 2020

Skapad 2020-10-14 23:18 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Psykologi
Det kognitiva perspektivet menar att det som skiljer människan ifrån övriga djur är vår förmåga att tänka, att lösa problem och reflektera över vårt eget handlande. Den biologiska psykologin är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde där man försöker förklara det psykologiska med hjälp av biologi.

Innehåll

Kognitivt Perspektiv s.48-57

Mina PowerPoints

Viktiga begrepp

Det kognitiva perspektivet , perception , selektiv perception , kognitiva schema , automatiska processer, kontrollerande processer, kognitiv förvrängning , tankefälla/tankefel, social perspection, Rosentahl - effekten, det sensoriska minnet. korttidsminne, långtidsminne, explicit minne och implicit minne, mnemotekniker

Detta ska du känna till och kunna redogöra för

De första kognitiva psykologierna

Barlett och vad hans forskning visade

Kognition, Kognitiva Scheman

Människan som informationsprocessor

Uppmärksamhet, stereotyper

Perception

Kognitiva förvrängningar

Tankefällor

Kognitiv terapi

 

Instudering - kognitivt perspektiv

 1. Vad innebär det magiska sjutalet

 2. Vilken funktion har tankescheman?

 3. Vad är kognitivt schema och hur uppstår de?

 4. Vad innebär Rosentahl-effekten?

 5. Vad är stereotyper och hitta stereotypa uppfattningar om grupper.

 6. Hur använder vi oss av stereotypa uppfattningar?

 7. Redogör för minnesprocessen

 8. Beskriv korttids- och långtidsminnet.

 9. Vad är tanken med kognitiv terapi?

 10. Vilka fördelar/nackdelar har det kognitiva perspektivet?

Identifiera Tankefällorna Förvrängningar
Nedan ser ni ett antal korta exempel på olika situationer. Vilken tankefälla passar in i situationen?

 1. Anders befinner sig på en restaurang i rusningstid tillsammans med en vän. Servitrisen dröjer med maten och ser butter ut. Anders tänker: ”Jag måste ha sårat henne på något sätt.”

 2. Bertil lagar middag och råkar bränna vid äppelpajen. Han tänker: ”Nu är hela kvällen förstörd!

 3. När Cecilia anländer till arbetet en morgon passerar en av hennes närmaste kollegor förbi med enbart en kort grymtning. Cecilia tänker: ”Det är ingen som hälsar på mig längre.

 4. Doris pratar med några av dotterns väninnor. Hon tänker ”Det här är andra gången de avbryter mig. Det är tydligt att de är less på att prata med mig. Jag måste vare en verklig tråkmåns.

 5. Chefen lämnar tillbaka en rapport som Efrahim ställt i ordning med kommentaren att han uträttat ett bra jobb, men att det finns några skrivfel som måste korrigeras innan rapporten kan arkiveras. Efrahim tänker: ”Han måste tro att jag är dum som inte lagt märke till de här felen.

 6. Fabian ska just iväg på en anställningsintervju. Han tänker: ”Det här är mitt sista hopp. Får jag inte det har jobbet, visar det bara hur misslyckad jag är.

 7. Greger vinkar av sina båda barn på väg till skolan. Han tänker: ”Jag borde alltid vara lycklig. Jag har ingen rätt att någonsin känna mig nere.

 8. Hanna har blivit bjuden på en längre flygresa. Hon tänker: ”Tänk om planet kraschar.

 9. Ismael gör sig i ordning for kvällens party, men vill dra sig ur i sista stunden. Han tänker: ”Jag känner mig sa tråkig och trist. Jag kommer inte att ha något att säga till någon.

 10. Josef ska just presentera en bekant för några andra personer, men kan inte komma på hennes namn. Han tänker: ”Så otroligt pinsamt. Jag kommer aldrig kunna se henne i ögonen igen. Hon kommer aldrig förlåta mig. Jag önskar att jag bara kunde försvinna. Det här var det värsta jag har varit med om.

 11. Kristinas vänner uttrycker sin beundran för hennes uppoffrande insatser för sin sjuke make. Hon svarar: ”Äh, det skulle vem som helst ha gjort.

 12. Leif tycker att han bara kan ha ett förhållande med en man som hans far skulle acceptera. Han tänker: ”Jag måste ha min fars godkännande”.

 

Biologiskt perspektiv s.58-65

Mina PowerPoints

Klipp

Viktiga begrepp

Nervsystem, Centrala nervsystemet, Perifera nervsystemet, Motoriska nervsystemet, Sensoriska nervsystemet, Somatiska nervsystemet, Autonoma nervsystemet, Parasympatiska nervsystemet, Sympatiska nervsystemet, Nervceller, Dendrit, Axoner, Synaps, Signalsubstans

Detta ska du känna till och kunna redogöra för

Vårt nervsystem och dess olika delar

Hur nervcellerna överför information: nervcell, synaps, tsignalsubstanser axon, dendrit

Plastisk hjärna

Hjärnhalvor, hjärnbalken (hjärnans uppbyggnad s.209 och funktioner)

Hjärnskador

Emotionella hjärnan

Straff och belöningssystem

Spegelneuron

 

Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord.

 1. Vad menade Darwin med det naturliga urvalet?

 2. Varför är tvillingstudier användbara när det gäller ärftlighet?

 3. Vad studerar neuropsykologin?

 4. Vad är speciellt för den mänskliga hjärnan?

 5. Hur överförs signalerna i hjärnan?

 6. Vilka funktioner har signalsubstanserna? Ge exempel.

 7. Hur kan hjärnan påverkas av hormoner?

 8. Hur kom Sperry på att hjärnhalvorna inte har samma uppgifter?

 9. Vilka uppgifter har den högra hjärnhalvan, vilka har den vänstra hjärnhalvan?

 10. Hur fungerar en spegelneuron?

 

1. Den högra och vänstra hjärnhalvan olika uppgifter. Beskriv vilka.

2. Reflektera över följande exempel utifrån ett biologiskt perspektiv.

 

Hedvig är 14 år. Det senaste halvåret har hon gått ner kraftigt i vikt och skolsköterskan har uppmärksammat detta och tar kontakt med hennes föräldrar. Skolsköterskan vill ordna en remiss till en anoreximottagning. Hedvig har höga betyg, hon är en duktig tennisspelare och tränar sex gånger i veckan. Hennes föräldrar är välutbildade och har inga ekonomiska problem. Hedvigs mamma är chefsekonom på bank, styvfadern har ett eget företag. Hedvigs biologiska pappa dog i en svår och långvarig sjukdom när hon var tre år. Hedvig har inga syskon och man skulle kunna säga att hon är hela släktens ögonsten.

 

 

Matriser

Psk
Psykologi 1 PSKPSY01

F
E
På väg
C
På väg
A
Kognitiv, Biologisk, Socialps
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Tankar, känslor och beteende
Eleven för enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Eleven för välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Perspektivens helhetssyn
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: