Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Algebra - 8A

Skapad 2020-10-15 08:30 i Bleketskolan Tjörn
Grundskola 8 Matematik
I algebran använder man bokstäver för att symbolisera variabler eller okända tal. Att räkna med parenteser och ekvationer.

Innehåll

UNDERVISNING

När du arbetar med detta kapitlet får du lära dig att:

 • förenkla parentesuttryck
 • addera och subtrahera med parenteser
 • multiplicera in variabler i parenteser
 • lösa ekvationer med parentesuttryck
 • lösa ekvationer med x i båda leden
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

I undervisningen kommer följande att ingå

·       faktagenomgångar
·       enskilt arbete
·       diskussioner  och problemlösning i par och grupp

·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

Ni kommer att jobba med:

1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen.

2.   Genomgångar enligt nedan. Läxa är att vara i fas med planeringen.

3.   För djupare kunskaper, efter röd kurs och uppslaget arbetas med svart kurs.

 

 

Vecka 46

Måndag 

tisdag

onsdag

torsdag

Genomgång uttryck med variabler och ekvationer

 

uppstart algebra

matte aktivitet

film ekvationer med x i båda leden

arbeta i boken

Uppgifter

 

1-11

12-17

18-22

Vecka 47

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

genomgång addition och subtraktion, multiplikation med parenteser

addition och subtraktion med parenteser

problemlösning i grupp

genomgång cmultiplikation med parenteser

 

arbeta i boken

Uppgifter

23-28

29-34

35-45

35-45

Vecka 48

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

Genomgång problemlösning med hjälp av ekvationer

genomgång

problemlösning i grupp

repetition

diagnos

Uppgifter

46-52

53-54

 

 

Vecka 49

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

repetition och prov

repetition

prov del 1

repetition

blå/röd kurs

prov del 2

Uppgifter

 

 

 

 

Vecka 50

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

start programmera med kod

 

 

 

 

Uppgifter

 

 

 

 

Vecka 

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

Uppgifter

 

 

 

 

Vecka 

Måndag

Tisdag

onsdag

torsdag

Uppgifter

 

 

 

 

Vecka 

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

 

 

Bedömning

Förmågor

              E

               C

                A

Lösa problem

Du löser problem på ett i huvudsak  fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/

begrepp

Du har grundläggande kunskaper om algebra

Du har goda kunskaper om algebra

Du har mycket goda kunskaper om algebra

Metod/

redovisning

 

Dina metoder/redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redovisningar är utvecklade och går att följa

Dina metoder/redovisningar är välutvecklade och nyanserade och går att följa

Reflektion/

analys

 

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt,  formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: