👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Der Bankraub": v 43-51

Skapad 2020-10-15 10:44 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Under arbetsområdet kommer vi att se TV-serien ,,Der Bankraub", bankrånet. Du kommer att få arbetsuppgifter till varje avsnitt och du ska visa dina kunskaper på olika sätt, muntligt och skriftligt. När vi har sett alla avsnitt kommer en slutuppgift.

Innehåll

Tidsplan: v 43-51 

Arbetsuppgifter:

 • TV-serie ,,Der Bankraub” – 10 avsnitt 
 • Vi kommer att se seriens 10 delar, 1 avsnitt per vecka.
 • Efter varje avsnitt arbetar vi med ett arbetsblad. Arbetsbladen innehåller muntliga uppgifter, korta skriftliga uppgifter, övningar med ord och fraser samt övningar för att träna på olika strategier.
 • Vi kommer att ha ord och fraser från arbetsbladen i läxa. Dessa hittar ni på glosor.eu.

 Om någon är sjuk eller ledig en lektion så finns det en länk till serien samt arbetsuppgifter i Unikum

Slutuppgift:

 • När vi har sett hela serien ska ni arbeta i grupper och skapa en teater/pjäs som ni spelar upp för klassen.

Bedömning:

Ni ska visa att:

 • Ni har lärt er nya ord och fraser och att ni kan använda dem.
 • Ni kan uttrycka er muntligt på tyska
 • Ni kan formulera er i skrift.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
  Mod  -
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  Mod  -
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.
  Mod  -
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, mot tydlighet och anpassning till syfte och sammanhang.
  Mod  -

Matriser

M2
Der Bankraub

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Lyssna
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala/Skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.