👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Schule

Skapad 2020-10-15 11:23 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 2 Modersmål

Innehåll

 

Modul

Im Unterricht

Hausaufgabe

Stempel

1

 

Thema: Meine Schule

 
Intro „Meine Schule“

 

● Text „Die erste Schulstunde“

● Erzählen: Erinnerst du dich an deine erste Schulstunde?

● das gefällt mir an der Schule, das gefällt mir nicht

 

1)       Tiger 1, S. 20, 21

2)      Zebra Schreiben, S.5

 

2

Was machst du alles in der Schule?

Warum gehen Kinder in die Schule?

Was willst du am liebsten lernen?

Spiel: malen und raten zum Thema Schule

1) Zebra Schreiben S. 13, In der Pause

2) Text abschreiben Zebra S. 8, „Hip Hop“

 

 

3

● Wortschatz. Schulwörter sammeln

● Bildgeschichte:

-Bild malen: Meine Schule oder mein Klassenzimmer

- Wörter sammeln oder Sätze schreiben

1) Zebra Schreiben Auf dem Schulhof, S. 14

 

 

4

● Zebra S. 10, Text lesen

● Zebra Schreiben S. 12, Auf dem Schulweg

●Zebra Schreiben S. 9, male deinen Schulweg

Mein Schulweg mündlich beschreiben

1)  Zebra S. 10, Rechts oder links?

2) Tiger Text Auf dem Weg zur Schule, S. 16-18

 

5

 

 

 

: Meine Schule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernziele:

 

  Ich kann eine Bildergeschichte malen/schreiben.                  

 

  Ich kann Silben klatschen. 

 

  Ich kann Schulwörter.                            

 

  Ich kann zu einem Bild erzählen.        

 

 Ich kann eine zusammenhängende Geschichte erzählen.

 

  Ich kann erzählen, was in einem Text passiert.                   

 

 

 

Lars Tebben                                                                                                            

 

lars.tebben@uppsala.se        

 

 

 

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder