👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur funkar det?

Skapad 2020-10-15 12:38 i Tunaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
ETT PROJEKT MED FOKUS PÅ TEKNIK DÄR VI UPPTÄCKER, UNDERSÖKER OCH SKAPAR TILLSAMMANS

Innehåll

 

Möte med teknik genom bilderböcker”, syftet är att låta barnen utforska, undersöka, upptäcka och samtala om teknik som de möter i bilderböcker. Genom att utgå från bilderböckernas värld skapar vi gemensamma referensramar för barnen samt ger dem konkreta bilder och händelser att relatera till.

 

Lpfö-18

- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 - intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 - förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 

Vad tänker vi oss att barnen ska få vara med om i projektet?

Låta barnen utforska och utveckla bygg och konstruktion på flera olika vis och med flera olika material och verktyg

Använda oss av bilderböcker

Låta barnen inspirera varandra och bygga tillsammans

Låta barnen vara förebilder och hjälpare till varandra

Koppla ihop lek och konstruktion, bygga och tillverka saker till leken

Påvisa ord, ordbilder och begrepp för det vi håller på med, verktygs namn etc.

Koppla antal och längd till det material vi arbetar med