👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årstider, höst år 1

Skapad 2020-10-15 12:40 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Ett år har fyra olika årstider. Vi ska arbeta med hösten och trädens skiftningar samt lära oss skilja på löv-och barrträd. Vi ska studera hur det ser ut i naturen och vad som händer i naturen under hösten.

Innehåll

Centralt innehåll och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med området under två veckor.

Vi kommer att:
- prata och diskutera i klassen
- se på bilder och filmer
- vara ute och studera naturen
- skapa på olika sätt kring det vi ser och lär

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att analysera.
Det betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader. Kunna beskriva på ett enkelt sätt varför löven skiftar färg på hösten.

¤ Din begreppsliga förmåga.
Det betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
    NO  1-3
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
    NO  1-3

Matriser

NO
NO årstiden höst, år 1

uppnått mål
Löv och barrträd
Du kan skilja på löv- och barrträd samt kan namnge ett par av våra vanligaste träd.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför löven skiftar färg och faller till marken.