Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete- Tilda med is och sol

Skapad 2020-10-15 12:52 i Oknö Naturförskola Mönsterås kommun
Förskola
Vi inleder varje läsår med att, med de äldre barnen arbeta med Värdegrundsmaterialet- Tilda med is och sol.

Innehåll

Var är vi nu?

Vi har en sammansvetsad barngrupp, där få konflikter förekommer. Vi märker dock en attitydförändring hos barnen efter sommarledigheten, då barnen varit ifrån varandra en längre tid och nya barn har tillkommit.

Vart ska vi?

 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränk­ barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned­ sättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Vi vill ha en grupp, där alla blir respekterade och känner att de trivs och är trygga. En grupp där de konflikter som uppstår, lätt kan lösas.

 

Vad är nästa steg?

Vi arbetar med Tilda med is och sol med de äldre barnen, varje år, under höstterminens första veckor. Vi samtalar om hur man är en bra kompis. Barnen gör varsitt halsband av lera som de sedan får måla gul-röda. Tillsammans  tillverkar vi ett vänskapshjärta

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: