👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Qué has hecho?

Skapad 2020-10-15 12:54 i Stenungskolan Stenungsund
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Under vecka 36-40 ska vi arbeta med området "Vacaciones de Verano". Vi kommer att läsa, lyssna, skriva texter och jobba med övningar som handlar om att berätta om något som har hänt.

Innehåll

Under vecka 36-43 ska vi arbeta med området "Vacaciones de Verano". Vi kommer att läsa, lyssna, skriva texter och jobba med övningar som handlar om att berätta om något som har hänt.

 

   MÅL:

 • att lära dig ord och fraser 
 • att kunna använda perfekt
 • att läsa och förstå texter
 • att träna på att berätta muntligt

 

   ARBETSSÄTT: 

  Ni ska:

 • läsa och översätta olika texter

 •  jobba med olika uppgifter (skriftliga och muntliga)

 •  lyssna på olika texter/dialoger 

 •  arbeta med  grammatik (nytt tempus-perfekt)

 • tränar på att använda bindeord.
 • läser och bedömer exempeltexter
 • ta eget ansvar för läxor och studier

 • träna på att förbereda dig inför en individuell skriftlig och muntlig redovisning av de kunskaper du tillägnat dig under perioden

 

BEDÖMNING

 

 • Ni ska skriva en text om en resa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
¿Qué has hecho?

Påbörjat
Dock krävs mer träning för att helt uppfylla kraven för E
Nivå 1
På väg mot nästa nivå
Nivå 2
På väg mot nästa nivå
Nivå 3
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt,relativt tydligt och till viss del sammanhängande .För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga frammställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.Dessutom kan eleven välja och använda sig av fl era olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.