👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ismåsarnas lektionsplanering v 43

Skapad 2020-10-15 13:03 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola
Vår värld matematik: riktning, mäta Bibliotek, låna böcker kopplade till årstid och traditioner Språk- och kommunikation

Innehåll

Vecka:  43

 

Lektionsplanering Grupp: 

 

Måndag: 

 

Lektion 1:
Samling kring ort, vägar, riktning och avstånd. Hur vi vet vart vi ska? Hur vet vi vägen till Biblioteket? Hur berättar vi det för någon som inte vet. 

Lektion 2:
Vi går till biblioteket och mäter avstånd och riktning. 

Lektion 3:
Läser boken vi lånat. 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Pyssel och förberedelse inför höstfest när tillfälle ges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1:
Samling kring det vi gjorde i måndags. Trycka ut karta över Bara. Rita vägen till biblioteket. Diskussion angående festen i morgon, torsdag. Höstfest. 

Lektion 2:
Mäta med linjal och pratar om mätenheter, mäta sträckor

Lektion 3:
Läsning ur kapitelboken

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Pyssel och förberedelse inför höstfest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:
Höstfest med olika stationer: pyssel, smakstationer, tipsrunda, besök hos häxan

Lektion 2:
aktiviteter

Lektion 3:
reflektioner om dagen/festen

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18