👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-10-15 13:25 i Trönningeskolan Halmstad
Ett arbete om människokroppen i åk 5. Vi utgår från Koll på NO 5 (Bonniers)
Grundskola 5 Biologi
Vår kropp är fantastisk! Är man hungrig kurrar magen, och när man är trött så gäspar man. Om man har sprungit så svettas man och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det. Nu ska du få lära dig mer om din kropp.

Innehåll

Arbetsområde


Din kropp består av olika delar, till exempel tarmar, lungor och skelett. Delarna kallas
för organ. Som i en fabrik har alla delar i kroppen sin speciella uppgift. De arbetar
tillsammans för att få hela dig att fungera. Arbetet i kroppen är igång hela tiden,
också just nu när du läser den här texten.

Men vad är det som pågår därinne? Det ska vi lära oss mer om under det här
arbetsområdet.

Mål för dig som elev

 • kunna berätta om matens väg genom kroppen (matspjälkningen)
 • veta hur och varför vi andas
 • ge exempel på uppgifter som blodet har
 • förklarar hur muskler och skelett fungerar tillsammans
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen
 • ge något exempel på något som händer i kroppen när man blir gammal

Undervisning(hur ska vi arbeta)

Vi kommer att läsa faktatexter, arbeta med arbetsblad, skriva egna texter och se på filmer.

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma:

 • att du vet hur matspjälkningen och andningen fungerar.
 • att du kan ge exempel på de uppgifter som blodet har 
 • att du kan visa och berätta hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
 • att du vet hur vi får energi och hur vi använder energin i kroppen.
 • att du kan ge exempel på vad som händer i kroppen när man blir gammal 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Människokroppen

Sakkunskap

Detta behöver du öva mer på
Godtagbara kunskaper
Väl godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag vet var några av kroppens organ finns och kan på ett enkelt sätt beskriva vilken funktion de har.
Jag vet var de flesta av kroppens organ finns och kan beskriva ganska utförligt vilken funktion de har.
Jag vet var de flesta av kroppens organ finns och kan på ett välutvecklat sätt beskriva vilken funktion de har och hur de samverkar med varandra.
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva vad blodet består av och någon av de viktigaste funktionerna som blodet har.
Jag kan beskriva vad blodet består av och några av de viktigaste funktionerna som blodet har samt ge exempel på dessa.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva vad blodet består av och de viktigaste funktionerna som blodet har ge exempel på dessa.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan på ett utförligt sätt förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan ge exempel på och förklara något sätt kroppen skyddar sig från omvärlden.
Jag kan ge exempel på och förklara några sätt kroppen skyddar sig från omvärlden.
Jag kan ge exempel på och utförligt förklara fler sätt kroppen skyddar sig från omvärlden.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vad virus och bakterier är.
Jag kan förklara vad virus och bakterier är och på ett enkelt sätt förklara skillnaden på hur man kan bota eller undvika infektioner beroende av typ.
Jag kan förklara vad virus och bakterier är och förklara skillnaden på hur man kan bota eller undvika infektioner beroende av typ.
Jag kan i stora drag och på ett enkelt sätt förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan utförligt och detaljerat förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan berätta om någon naturvetenskapliga upptäckt och vilken betydelse den haft för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vilken betydelse de haft för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om naturvetenskapliga upptäckter och vilken betydelse de haft för människors levnadsvillkor.

Biologins metoder och arbetssätt

Detta behöver du öva mer på
Godtagbara kunskaper
Väl godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använda olika källor samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ganska god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.