Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ALGEBRA årskurs 8

Skapad 2020-10-15 13:25 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Under veckorna 41 - 47 kommer vi att arbeta med området Algebra. Vi fördjupar oss i följande delar: 1. Mönster 2. Mönster och formler 3. Uttryck med parenteser 4. Multiplikation med parenteser 5. Ekvationer 6. Mer om ekvationer 7. Problemlösning med ekvationer ​

Innehåll

1. Syfte (konkretisering av målen)

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig:

 • beskriva mönster med olika uttrycksformer (bild, ord och formel)
 • skillnaden mellan aritmetiska och geometriska talföljder
 • skriva uttryck för olika händelser (numeriska uttryck och algebraiska uttryck)
 • hur man löser ekvationer
 • använda ekvationer vid problemlösning

2. Centrala innehållet, Lgr 11

Följande moment från det centrala innehållet, Lgr 11, kommer tas upp:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • ​Metoder för ekvationslösning.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder​​.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden​​.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

3. Undervisningens innehåll

När vi arbetar med området om Algebra kommer undervisningen bygga på följande:

 • gemensamma genomgångar
 • film
 • eget arbete
 • laborativa aktiviteter i par/grupp
 • spel
 • problemlösningsuppgifter (EPA = Enskilt/Par/Alla)

4. Synliggörande av kunskaper

Jag har möjlighet att se dina kunskaper när:

 • du arbetar under lektioner
 • du gör E-checken
 • du har prov
 • du arbetar under problemlösningslektionerna och vid aktiviteterna

5. Länk till hemsida

https://carolines-klassrum.webnode.se/

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris kopplad till området algebra

F (insats krävs)
E
C
A
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: