👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JORDENS VATTEN

Skapad 2020-10-15 14:03 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Geografi
Vi kommer att arbeta med jordens vatten.

Innehåll

JORDENS VATTEN ATTKUNNAPAPPER 7M HT 2020

 

Vi kommer att hämta kunskap från SO-rummet genom att läsa artiklarna ”Lätta fakta om vatten” (L), ”Världshaven” (L) och ”Växtlighet och vatten” (M).

 

Du ska skriftligen svara på frågorna till de tre artiklarna.

 

E-kunskaper:

 

Avdunstning, bräckt vatten, kondens, nederbörd, vattnets kretslopp, sötvatten, saltvatten.

 

Tundra, barrskog, lövskog, stäpp, macchia, öken, savann, tropisk regnskog.

 

Namnen på de fyra världshaven och deras placering på Jorden.

 

Namnen på jordens fyra klimatzoner och deras placering.

 

Kunna ge exempel på var man kan hitta Jordens vatten.

 

Berätta vad som är utmärkande för en regnskog.

 

C-kunskaper:

 

Kortfattat berätta vad som utmärker de fyra klimatzonerna och vilken vegetation som är utmärkande för respektive zon.

 

Förklara sambandet mellan global uppvärmning och översvämningar.

 

Förklara vad en vattenkonflikt är och ge exempel.

 

Berätta det du vet om tropiska stormar