Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlan 1 Uppföljningsperiod 1, Projektbeskrivning 2020-2021

Skapad 2020-10-15 14:32 i 133301 Förskolan Sofia småbarnsskola Stockholm Södermalm
Förskola
Barns möte med natur mellan himmel och hav. Vilka funderingar resonerar de kring? Hur förhåller de sig till omvärlden?

Innehåll

           Barns möte med natur mellan himmel och hav.

 

 • Vi vill att barnen får en större kunskapsbank utifrån sin egen sommarbild men också utifrån de andras presentationer. Vi vill att de ska få känna en stolthet över sitt eget kunnande men också upptäcka att vi lär av varandra, att det enskilda kunnandet växer till ett gemensamt kunnande och utforskande. Vi vill följa upp deras nyfikenhet över natur, djur, mänsklighet och sambandet mellan dem. 
 • Barnen har visat nyfikenhet för frågan; var upplevde jag mitt sommarminne rent geografiskt? (min manet/mitt fallande träd/min snigel?) Hur hänger mitt sommarminne ihop med himmel och hav? 

 

 

          VARFÖR 

 • Vårt syfte är att ge barnen en förståelse för hur allt i vår värld hänger ihop.  

 • Barnen har visat intresse för allt mellan himmel och hav.

 •  Vi hoppas att barnen kan hålla kvar och utveckla intresset för ovan nämnda. Att deras intresse ska få växa och att deras kunskaper ska växa vidare. Vi vill också att allt detta gör att barnen känner stolthet över sig själva, vill fortsätta lära, hitta nya sidor och förmågor hos sig själva och känner gemenskap med andra. 

 

 

          HUR 

 • Vi har en tydlig dag- och veckostruktur vi följer. Där delar vi upp oss i grupper utifrån ålder och mognad men också utifrån intressen. Vi har både delade och gemensamma samlingar och aktiviteter.
 •  
 • Vi behöver använda oss av den nya kunskap vi fått för att utforska tillsammans med barnen med hjälp av digitala verktygen.
 •  
 • Vi utformar den pedagogiska miljön utifrån barnens behov, intressen och berikar med deras skapade alster. 
 •  
 • Vi försöker introducera och presentera material medvetet för barnen. Det är något vi diskuterar regelbundet mellan oss pedagoger. En del av materialet är tillgängligt för alla, en del är något vi smyger in, något är sånt som barnen ser andra använda och blir nyfikna på. Vi ser det pedagogiska materialet som en tillgång, ett verktyg att utvecklas med.Vi pedagoger reflekterar regelbundet på våra möten. Barnen reflekterar dagligen enskilt och i grupp med andra barn och med oss pedagoger. De ser nytt och vänder sig till varandra och reflekterar när miljön förändras/kompletteras med något nytt. Vårdnadshavarna har möjlighet att ta del av barnens lärloggar, dagliga samtal och när förskolan presenterar sin verksamhet vid tex föräldramöten. 

 

Pedagogerna på Svarta Pärlan deltar tillsammans med alla sina barn i projektet.

En pedagog intervjuar alla barn om sitt sommarprojekt, för att sedan dokumentera med text, bild och ett skapande utförande av sitt projekt.

Tillsammans med barnen kom vi överens om att ha glasburkar, vi gick ut och plockade mossa, pinnar och växter i parken, några barn ville ha hav, - då fyllde vi vatten i dessa burkar.

Vi såg under processens gång att barnen hade ganska mycket förkunskaper om sina projekt, någon visste allt om sin orm, dvs art, vad ormar äter hur de låter. En annan kunde allt om humlor, den tredje visste redan mycket om maneter, de är slemmiga, det är viktigt att de har rent vatten osv.

En del av barnen har lärt sig nytt, vi har forskat närmare genom att titta på barnens naturföremål genom mikroskåpägget. Vi har sett att nyponen ser ut som utomjordingar, pinnen som ett berg, där vi upptäckte ett nytt stort intresse för mikroskåpägget .Vi spårade ut lite och tittade på en hel massa annat som hårstrån, frukter och annat som barnen visade intresse för.

Vi kan se att barnen går ofta till sina burkar för att titta, men också att ta ut föremål för att förstora. Barnen blev inspirerade i projektarbetet av vissa ord som manet (inte magnet), brygga och orm. Utifrån det har alla barn varit med och skrivit dikter om sommaren.

 

Här är en av dem:

Bada från en brygga eller bada från en strand.

Man hoppar eller dyker.

I vattnet simmar det en rosa manet som är jättestor.

På västkusten simmar en krabba med klor.

Jag är havet!

SLUT

 

Vi har sett att barnen blev så intresserade av olika insekter då et av barnen hade en humla i sitt projekt. Barnen hade många frågor och undrade var insekterna bor på vintern, ett barn tyckte vi skulle bygga ett insektshotell så då gjorde vi det. Barnen samlade pinnar och löv och på vinden hittade vi ett gammalt dockskåp som fick bli själva stommen till insektshotelletet.

Nu står det på gården och väntar på insekter som vill checka in.

 

Vi kommer gå vidare med att tillsammans med barnen med att göra en bok, typ en flora, som bygger på det barnen har hittat.ex.de där röda bären vad hette de? och var växer de någonstans.(oxelbär)

 

Vi kommer också att forska vidare med mikroskåpägget.

Våra projektfrågor kommer att handla om vatten:

Vad händer med vattnet i toaletten?

Vad gör man med smutsigt vatten?

 

Barnen på Svarta pärlan reflekterar över sitt projekt.

Jag har träffat på Maneter - De kan inte vara på land annars dör de.

Vi har vatten i toaletten på förskolan och i kranen, utanför fönstret i havet och i köket.

Bäbisar ligger i en påse med vatten i mammas mage.

Man behöver vatten för att dricka, diska, tvätta sig vattna blommor och skölja saker.

Man lever av träden och så att vi kan andas.

Djuren bor i den fina skogen.

Det är skönt i skogen, det är lugnt man kan plocka blommor och höra fåglar.

Djuren andas ju av luften.

 

 

 

 

 

 

 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: