👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur i Norden

Skapad 2020-10-15 14:54 i Nygårdskolan Borlänge
Ämnesområdet Norden för år 5
Grundskola 5 Biologi
Fem länder i norra Europa kallas med ett gemensamt namn för Norden. Det är Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Under detta arbetsområde kommer du att få lära känna djur och natur i dessa länder.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du: 

 • kunna använda viktiga begrepp som t.ex fjord, glaciär, biologisk mångfald, tajga.
 • känna till vilka naturtyper som finns i de olika nordiska länderna.
 • känna till vilka djur och växter som lever i Norden.
 • känna till vilka växter och träd som finns i lövskogen och barrskogen.
 • känna till delar av Nordens geografi,
 • ha en grundläggande förståelse för Nordens klimat
 • känna till vad som utmärker Nordens natur och kunna jämföra naturen i de olika länderna.
 • känna till hur fotosyntesen fungerar.

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • klimat
 • Norden
 • glaciär
 • vulkan
 • fjord
 • biologisk mångfald
 • tajga
 • däggdjur
 • ryggradsdjur och ryggradslösa djur
 • nedbrytare

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6