👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tufft Liv läsning åk 8E

Skapad 2020-10-15 15:17 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 8 Svenska
Under vecka 38-43 läser och samtalar vi om böcker. Alla läser olika böcker, men samlas ändå kring gemensamma frågor.

Innehåll

Läsning

Under veckorna 38-43 kommer ni läsa en ungdomsbok med temat Tufft liv. Under tiden som ni läser skriver ni en typ av loggbok. Den ska ligga till grund för textsamtal, eftertänksam dialog, som vi ska ha vid tre tillfällen. Ni kommer att delas in i tre grupper och samtala om böckerna som ni läser. En person kommer vara samtalsledare och fördela ordet. Tanken är att ni går en runda och turas om att berätta. Förhoppningsvis ställer ni frågor till varandra och gör kopplingar till den bok ni själva läser. Din lärare kommer att sitta med i grupperna vid ett tillfälle var. 

 

I din loggbok (som finns i classroom) ska du till tre tillfällen förbereda dig på dessa frågor: 

Samtal 1

Loggboken och samtalet ska handla om personen som är jaget i boken. Vem är personen och hur uppfattar du hen? Hur skulle du beskriva hen? Ge exempel från texten. Kan du koppla jaget i boken till någon annan person i ditt liv eller till någon som du läst om/sett på film?

Finns det någon annan karaktär som är viktig för berättelsen och hur verkar hen vara? Varför är hen viktig? Vem är hen och vilket förhållande har hen till jaget i berättelsen? 

Samtal 2

Loggboken och samtalet ska handla om vad du reagerat på när du läst fram till detta tillfälle. Vad har du reagerat på och varför? Vilka känslor har berättelsen väckt hos dig? Läs upp en mening eller flera för att ge de andra i gruppen konkreta exempel.

Oftast finns det ett problem i boken, eller en konflikt som utspelar sig. Vad är det för konflikt/problem och känner du till den från någon annan bok du läst? Finns det någon kompis som har ett liknande problem/konflikt som den i din bok? Kan du känna igen problemet/konflikten från din vardag? 

Samtal 3

Loggboken och samtalet ska handla om vad du känner nu när boken är utläst. Hade personen något viktigt att berätta? Vad tar du med dig från boken? Varför tror du att författaren skrivit boken

Finns det frågor som du inte fått svar på och finns det saker som du skulle vilja ändra på i berättelsen? Vad skulle det i så fall vara? Vad tycker du om slutet? Finns det något du saknar där? Matriser

Sv
Läsning Tufft Liv åk 8

Behöver förbättras
Godtagbart
Mer än godtagbart
Mer än väl godtagbart
Innehåll
Du har förberett dig inför träffarna och skrivit i din loggbok inför varje träff
Du har inte gjort detta och om du har gjort det så är det knapphändigt
Du har skrivit grundläggande, dvs. att du med få ord och knapphändigt fått ner punkter kring de olika samtalsområdena, men tillräckligt så att du kan berätta något
Du har utvecklat dina svar och är mer än väl förberedd. Du har funderat och reflekterat på ett djupare plan och fått med nån koppling till andra böcker, filmer, serier som du känner till.
Du har väl utvecklade svar och du är förberedd på en mycket hög nivå. Du har kopplingar till andra saker du känner till i din omvärld och efter ditt genomförda samtal så kan du lägga till att en annan i gruppen berättade om en liknande sak och att du känner till den. Du har goda kopplingar och exempel från boken.
Samtalet
Kommunikation
Har inget knep för att delta och hålla kontakt med gruppen
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt
visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt
Samtalet
Språk
Talar för tyst och säger knappt något
använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
Leda diskussion
att leda
Tar inte för sig alls, eller pratar alldeles för mycket/ tar över
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Delta i diskussion
att vara deltagare
Visar inget intresse av att delta
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang