Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO/SV - Hållbar utveckling.

Skapad 2020-10-15 15:25 i Mariedalsskolan Varberg
Hur kan vi bidra till en mer hållbar utveckling?
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Hur kan vi bidra till en mer hållbar utveckling?

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Konkretisering av mål.

SO

Du ska:

 • Förstå och använda begreppet Hållbar utveckling i samtal och text.
 • Förklara hur du själv kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Förklara hur en stor butik som Coop bidrar till en hållbar utveckling. 

 

SV

Du ska:

 • Skriva en personligt återgivande text om din upplevelse på Coop.
 • Skriva en faktoriell förklaring till vad vi gör, som leder till hållbar utveckling. 

 

 

Arbetssätt och dokumentation.

 

Du deltar i samtal under lektioner.

Du visar intresse och engagemang vid besöket på Coop.

Du skriver en personligt återgivande text om besöket på Coop.

Du deltar i undervisning om vad en faktoriell förklaring är.

Du kan skriva en faktoriell förklaring om vad du och din familj gör för att bidra till Hållbar utveckling. 

Du kan i grupp skriva en faktoriell förklaring om Hållbar utveckling. 

Ditt grupparbete skall presenteras för klassen och anställda på Coop. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
SO/SV - hållbar utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SO
Begreppet Hållbar utveckling.
Du kan förstå begreppet Hållbar utveckling i samtal.
Du kan förstå begreppet Hållbar utveckling i samtal och text.
Du kan förstå och använda begreppet Hållbar utveckling i samtal och text.
SO
Hållbar utveckling för mig och samhället.
Du kan förklara vad du gör för en hållbar utveckling, med stöd av vuxen.
Du kan förklara vad du gör för en hållbar utveckling, på egen hand.
Du kan förklara vad du och någon samhällsfunktion gör för en hållbar utveckling, på egen hand.
SV
Personligt återgivande text.
Du kan skriva en personligt återgivande text, med hjälp av en vuxen.
Du kan skriva en personligt återgivande text, på egen hand.
Du kan skriva en personligt återgivande text, på egen hand. Du har med de ord som är typiska för texttypen.
SV
Faktoriell förklaring.
Du har deltagit i samtal om hur texttypen faktoriell förklaring används.
Du kan i grupp skriva en faktoriell förklaring om hur en samhällsfunktion arbetar för att nå en hållbar utveckling.
Du kan skriva en egen faktoriell förklaring om vad du gör för att nå en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: